Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 06 noiembrie 2013

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI - până la epuizarea ordinii de zi

-        Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

09:00 14:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna 11 – 16 noiembrie 2013
 
 


2 L251/17.06.2013 Propunerea legislativă privind interzicerea explorării şi exploatării prin fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide şi anularea licenţelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă. - continuare dezbateri                    (termen de adoptare tacită: 07.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
3 L260/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/2003 a partidelor politice.
  (termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică


Adoptat
4 L270/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (5) al art. 41 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată.
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
5 L532/21.10.2013 Proiectul de lege pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică


Adoptat
6 L246/17.06.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 privind Codul Fiscal. 
  (termen de adoptare tacită: 07.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
7 L278/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.                                                                 (termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
8 L262/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
9 L280/25.06.2013 Propunerea legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribuţiilor sociale obligatorii.    
 (termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
10 L281/25.06.2013 Propunerea legislativă privind Programul Naţional O Şansă prin Sport pentru copiii instituţionalizaţi.                                                            (termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
11 L401/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
12 L276/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică               
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
13 L274/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                            
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică               
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
14 L264/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
15 L269/25.06.2013     Propunerea legislativă pentru completarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea statului.                                                         
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
16 L272/25.06.2013   Propunerea legislativă privind modificarea alin. (11) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.   (termen de adoptare tacită: 14.11.2013 )
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

Respins
17 L271/25.06.2013   Propunerea legislativă privind completarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997.                                                                              
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
18 L465/03.09.2013   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 89/1998 - Legea apiculturii. 
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
19 L361/03.09.2013       Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu  anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.                                                    
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

Respins
20 L445/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice.
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
21 L265/25.06.2013    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată.
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
22 L273/25.06.2013    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.                              
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)

Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică               
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
23 L268/25.06.2013   Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de Guvern nr. 2/12.07.2001, privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare. 
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
24 L275/25.06.2013     Propunerea legislativă privind butonul de panică.                                                                
(termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
25 L365/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea art. 15 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane. 
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului                   
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
26 L472/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară


27 L279/25.06.2013 Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 18 februarie Ziua Primarului. 
 (termen de adoptare tacită: 14.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Respins
28 L347/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia  mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
29 L350/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea art. 2 din Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România. 
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


30 L383/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.                             
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru politică externă 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
31 L408/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu un amendament admis 
Caracterul legii: organică


Adoptat
32 L399/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 62 din 10 mai 2011 a dialogului social - republicată.                                              
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică


Adoptat
33 L422/03.09.2013    Propunerea legislativă pentru modificarea alin (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.                                             
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
34 L438/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.           (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
35 L468/03.09.2013 Propunerea legislativă privind folosirea limbajului semnelor româneşti sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat.                      
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
36 L469/03.09.2013 Propunerea legislativă privind Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual. 
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
37 L372/03.09.2013  Propunerea legislativă pentru abrogarea lit. f) a alin. (1) din art. 21 al Ordonanţei nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.                                                                     
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
38 L353/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.                                                                      
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

Respins
39 L335/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii Audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
40 L334/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. – respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
41 L386/03.09.2013 Propunerea legislativă privind completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.                                                                      
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
42 L488/23.09.2013 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 1/05.01.2011 privind educaţia naţională. (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


Respins
43 L511/07.10.2013 Proiectul de lege pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.     (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
44 L339/03.09.2013     Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.                                                                  
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
45 L391/03.09.2013 Propunerea legislativă privind utilizarea monedei naţionale. 
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


46 L473/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.                                                                     
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


47 L376/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


48 L337/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 93/2003 privind Codul de procedură fiscală.          
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013) 
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


49 L453/03.09.2013 Propunerea legislativă privind reproducerea umană asistată medical.                                                               
                                                                                                   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică 
                       Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică


Adoptat
50 L412/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 256 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


51 L398/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate.                         
(termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


52 L354/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001.                                                                      (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


53 L349/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară  pentru creşterea copiilor. 
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


54 L456/03.09.2013 Propunerea legislativă privind modificarea art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, codul muncii.
  (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


55 L389/03.09.2013 Propunerea legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paşte drept sărbătoare legală în care nu se lucrează.                                      (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


56 L364/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.     (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


57 L355/03.09.2013 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


58 L368/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.  (termen de adoptare tacită: 20.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


59 L441/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară.                                               
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


60 L341/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 20/18 august 1997.                                                       (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


61 L358/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. 
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


62 L458/03.09.2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 13/2007.
                                                                                      (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


63 L470/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


64 L359/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.                                          (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


65 L366/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.                                 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului                   
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


66 L369/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 42 din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


67 L370/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


68 L415/03.09.2013 Propunerea legislativă privind modificarea art. 1 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice.                 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


69 L418/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. q) a alin. (1) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


70 L426/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice.                   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)                                                                                                
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


71 L427/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice.
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)                                                                                                 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


72 L442/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


73 L459/03.09.2013 Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manaisa.    (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


74 L385/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 313 din Legea nr. 95/2006, cu privire la recuperarea unor sume băneşti de la persoanele care aduc daune sănătăţii altor persoane.        (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


75 L380/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.  (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


76 L487/23.09.2013 Proiectul de lege privind completarea articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – procedură de urgenţă
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


77 L478/09.09.2013 Proiectul de lege pentru modificarea art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii. (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

Go to top