Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 12 noiembrie 2013

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Declaraţii Politice 09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
10:30 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 DECLARAŢII POLITICE (orele 9,00 - 10,30)
 


2 LUCRĂRI ÎN PLEN 

Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna 18 – 23 noiembrie 20133 L332/03.09.2013 Proiectul  de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.                                  (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Raport de admitere cu  amendamente admise (+ respinse)
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
4 L435/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.                                                         (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: organică


Respins
5 L378/03.09.2013 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare naţională. 
                                                                                                   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică


6 L400/03.09.2013 Propunerea legislativă privind adopţia în România. 
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                        Raport de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: organică


Respins
7 L393/03.09.2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. 
                                                                                                   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


8 L474/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.                                (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică


9 L384/03.09.2013 Propunerea legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice.                                                        (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară


10 L446/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă.                                                   
  (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


11 L461/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 165 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată. 
                                                                                                   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


12 L463/03.09.2013 Propunerea legislativă privind protecţia drepturilor persoanelor vârstnice. 
                                                                                                   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


13 L464/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
                                                                                                   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


14 L473/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.                                                                       (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

15 L421/03.09.2013 Propunerea legislativă privind facilităţile acordate şomerilor pentru transportul intern.
                                                                                                   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 

16 L413/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
                                                                                                   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

17 L376/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 
                                                                                                   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

18 L337/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 93/2003 privind Codul de procedură fiscală.              (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

19 L406/03.09.2013 Propunerea legislativă privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative.                                                                      (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


20 L404/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului.     
                                                                                                   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

21 L357/03.09.2013 Propunerea legislativă privind obligativitatea statului de a asigura diferenţele de majorări de preţ la facturile de utilităţi pentru agenţii economici.   
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


22 L412/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 256 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


23 L447/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                                       (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

24 L398/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate.                           (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


25 L354/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001.                                                                       (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

26 L349/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. 
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

27 L456/03.09.2013 Propunerea legislativă privind modificarea art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, codul muncii.                                                                      (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


28 L402/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (11) al art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

29 L389/03.09.2013 Propunerea legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paşte drept sărbătoare legală în care nu se lucrează.                                                  (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


30 L364/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                       (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

31 L355/03.09.2013 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.                 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport   
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

32 L368/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.              (termen de adoptare tacită: 20.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


33 L457/03.09.2013 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare.                                (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

34 L455/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil.                                         (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                        Raport de admitere cu amendamente admise 
Caracterul legii: ordinară


35

L466/03.09.2013

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor.                                           (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 36 L449/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier.                                           (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

37 L441/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară.                                                     
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


38 L341/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 20/18 august 1997.                                                                      (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

39 L358/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. 
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

40 L458/03.09.2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 13/2007.
                                                                                      (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

41 L470/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.                           (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

42 L359/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.                                                    (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

43 L360/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Art. 10, 12 şi 13 din Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" cu modificările şi completările ulterioare.                                                    (termen de adoptare tacită:  21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

44 L452/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.                                                               
                                                                                                   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


45 L390/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.                        (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

46 L392/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice.                                    (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


47 L366/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.                                   (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului                   
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

48 L369/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 42 din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.      (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

49 L370/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 
 (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

50 L442/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.                                (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


51 L340/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                      (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia  mediului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


52 L448/03.09.2013 Propunerea legislativă privind programul "Masă la Şcoală" pentru elevii din învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial.               (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                        Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

53 L440/03.09.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore.                                        (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


54 L544/28.10.2013 Proiectul de lege privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

55 L513/07.10.2013 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. (propunere legislativă) adoptat tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

56 L391/03.09.2013 Vot final

Propunerea legislativă privind utilizarea monedei naţionale.  – vot pe raport şi vot final                                                                                         (termen de adoptare tacită: 21.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinarăGo to top