Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 11 martie 2014

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Declaraţii politice

09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

10:30 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 DECLARAŢII POLITICE (orele 9,00 - 10,30)


2 LUCRĂRI ÎN PLEN

Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna 17  – 22 martie 2014.


3 Alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului.


4 Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului Senatului

5 L13/04.02.2014 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. – prioritate legislativă a Guvernului – continuare dezbateri
(termen de adoptare tacită: 20.03.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                           Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
6 L23/04.02.2014 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România".– procedură de urgenţă – prioritate legislativă a Guvernului                                                             
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                          Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
                          Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
7 L22/04.02.2014 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială. – prioritate legislativă a Guvernului                                                                          (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                          Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
8 L5/04.02.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.                                                                   
(termen de adoptare tacită: 18.03.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                            Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                          Raport de admitere
Caracterul legii: organică


Adoptat
9 L19/04.02.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene.                                                
(termen de adoptare tacită: 24.03.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                           Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
10 L20/04.02.2014 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2013 privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii.                                
(termen de adoptare tacită: 24.03.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                           Raport de admitere
Caracterul legii: organică


11 L157/24.02.2014 Proiectul de lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.   – procedură de urgenţă            
(termen de adoptare tacită: 14.05.2014)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                          Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
12 L159/24.02.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                          Raport de respingere
Caracterul legii: organică


13 L694/02.12.2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 27.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


14 L690/02.12.2013   Propunerea legislativă pentru completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.                                                           
(termen de adoptare tacită: 27.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


15 L689/02.12.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 
(termen de adoptare tacită: 27.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură, şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


16 L687/02.12.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Silvic. 
(termen de adoptare tacită: 27.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală                      
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


17 L695/02.12.2013 Propunerea legislativă privind organizaţiile cooperatiste şcolare.
(termen de adoptare tacită: 27.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


18 L688/02.12.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului nr. 5 din Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. 
(termen de adoptare tacită: 27.03.2014.)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


19 L682/02.12.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului.  (termen de adoptare tacită: 27.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport                       
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


20 L63/04.02.2014 Propunerea legislativă privind introducerea unor cursuri de limba, literatura şi istoria română via internet pentru copiii cetăţenilor români din afara graniţelor ţării. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport                
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


21 L24/04.02.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.                                          
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                          Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


22 L7/04.02.2014 Proiectul  de lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii  imobiliare nr. 7/1996.                                                   
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                           Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară


23 L589/06.09.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  - reexaminare/30.01.2014 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 3/15.01.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                          Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică


24 L296/12.06.2012 Proiectul de lege pentru modificarea art. 2531 din Codul penal.  - reexaminare/30.01.2014 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 2/15.01.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică

25 L670/27.11.2013 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003, precum şi a altor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                           Raport de respingere
Caracterul legii: organică

26 L715/09.12.2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 286/2009 - Codul Penal.                                                  
(termen de adoptare tacită: 03.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                          Raport de respingere
Caracterul legii: organică


27 L712/09.12.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea 14/2003, Legea partidelor politice, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 03.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                          Raport de respingere
Caracterul legii: organică

28 L721/16.12.2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România.
(termen de adoptare tacită: 10.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică


29 L588/04.11.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.                                                  
(termen de adoptare tacită: 24.03.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise 
Caracterul legii: ordinară


30 L668/27.11.2013 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea unor prevederi din Legea nr. 185 din 05.iulie 2013 pentru amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.                                                                                                                                                             
(termen de adoptare tacită: 24.03.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii   
                           Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


31 L709/09.12.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.                                        
 (termen de adoptare tacită: 03.04.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

32 L713/09.12.2013 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Regiei Monopolurilor Statului.                                                                                
(termen de adoptare tacită: 03.04.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică


33 L683/02.12.2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 152/1998, înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.                                           
(termen de adoptare tacită:
27.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


34 L703/09.12.2013 Propunerea legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren şi a unor construcţii din domeniul privat al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, judeţul Prahova şi în administrarea Consiliului Local Câmpina.
(termen de adoptare tacită: 03.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică

35 L700/09.12.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin (1) al art. 27 din Legea nr. 92/2007 privind transportul public local.                                         
(termen de adoptare tacită: 03.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului                      
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


36 L686/02.12.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.                                        
(termen de adoptare tacită: 27.03.2014)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


37 L707/09.12.2013 Propunerea legislativă pentru completarea art. 55 al Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                                             
(termen de adoptare tacită: 03.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică


38 L708/09.12.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                                    
(termen de adoptare tacită: 03.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică


39 L50/04.02.2014 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice.                                                                 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


40 L704/09.12.2013 Propunerea legislativă privind modificarea art. 1 din Legea nr. 226/29.11.2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961.               
(termen de adoptare tacită: 03.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

41 L51/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


42 L52/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale.          
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


43 L66/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

44 L46/04.02.2014 Propunerea legislativă privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanţele la termenul de scadenţă de la instituţiile publice.                                                                               
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


45 L44/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 262 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.                                                                    
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


46 L711/09.12.2013 Propunerea legislativă privind funcţionarea şi desfăşurarea activităţii ştiinţifice şi tehnologice a I.N.C.D.M.I. Cantacuzino.                  
(termen de adoptare tacită: 03.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


47 L56/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                               
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

48 L84/04.02.2014 Propunerea legislativă privind carnetul de sănătate al copilului.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii:ordinară


49 L96/04.02.2014 Propunerea legislativă privind medicina şcolară. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


50 L54/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.        
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


51 L40/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                          Raport de respingere
Caracterul legii: organică

52 L82/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


53 L143/17.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

54 L121/10.02.2014 Proiectul de lege pentru completarea art. 99 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.  (propunere legislativă)adoptat tacit de Camera Deputaţilor     Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                           Raport de respingere
Caracterul legii: organică


55 L18/04.02.2014  Vot final

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative. – reluare vot (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege de aprobare a ordonanţei, cât şi proiectul de lege de respingere a ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)     
(termen de adoptare tacită: 24.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                           
Caracterul legii: organică

Go to top