Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 08 aprilie 2014

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Declaraţii Politice
09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
10:30 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 DECLARAŢII POLITICE (orele 9,00 - 10,30)


2
LUCRĂRI ÎN PLEN

Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna 14  – 19  aprilie 2014.


3 L724/16.12.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.   
(termen de adoptare tacită:10.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


Adoptat
4 L190/24.03.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011. – adoptat de Camera Deputaţilor    
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
5 L103/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
6 L44/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 262 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.                                                                         
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
7 L415/23.05.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  – adoptat tacit de Camera Deputaţilor - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                         Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică


8 L105/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
9 L32/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru prevenirea abandonului şcolar în rândul elevilor-cazuri sociale.                                                                    
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
10 L33/04.02.2014 Propunerea legislativă privind facilităţile acordate elevilor - cazuri sociale pentru transportul public în comun.                                                        
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
11 L35/04.02.2014 Propunerea legislativă privind declararea Zilei Înălţării Domnului - Ziua Eroilor, sărbătoare naţională legală, zi nelucrătoare.
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
12 L159/24.02.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcționarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport suplimentar de admitere
Caracterul legii: organică


13 L34/04.02.2014 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Literaturii Române.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
14 L73/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru conferirea titlului onorific de "Martir şi Erou al Naţiunii Române" lui Avram Iancu, pentru viaţa închinată şi jertfită spre propăşirea neamului românesc.                                                                             
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
15 L93/04.02.2014 Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 9 Mai Ziua Independenţei Naţionale a României şi Ziua Parlamentului României.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


Respins
16 L148/17.02.2014 Propunerea legislativă privind acordarea unor facilităţi cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
17  L79/04.02.2014 Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician.                                                                              
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică                        
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
18  L67/04.02.2014 Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician.                                                                                 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
19 L56/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                                       
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

Respins
20  L84/04.02.2014
Propunerea legislativă privind carnetul de sănătate al copilului.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii:ordinară


21 L96/04.02.2014
Propunerea legislativă privind medicina şcolară. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


22 L89/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.                                                                                                   
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


23 L69/04.02.2014  Propunerea legislativă de modificare şi completare a unor dispoziţii legale în materia stării civile şi a prelucrării datelor cu caracter personal.      
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

24 L91/04.02.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 3 din 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.                        
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


25  L110/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.                      
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


26 L77/04.02.2014 Propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor.                                                                               
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:organică


27 L90/04.02.2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice centrale în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale.                                               
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


28 L719/16.12.2013
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea art. 9 şi alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali. (propunere legislativă)adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului                      
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

29 L71/04.02.2014 Propunerea legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populaţiei.                                                                        
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


30 L31/04.02.2014 Propunerea legislativă privind întreţinerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietăţii particularilor.                                                                        
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


31 L45/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.                      
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


32 L58/04.02.2014  Propunerea legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relaţia cu cetăţenii vârstnici.                                                                        
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


33 L75/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru completarea art. 49 din Legea 230/2007 - Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.                                                                                         
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


34 L138/17.02.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.   
 (termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară


35 L145/17.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 34 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.                                                      
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


36 L64/04.02.2014  Propunerea legislativă privind prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în şcoli.                                                                               
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


37 L36/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                                                
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


38 L37/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii.                                                                                
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


39 L57/04.02.2014 Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri de protecţie şi susţinere a elevilor încadraţi în muncă pe perioada vacanţei de vară.            
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


40 L62/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.                                                     
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


41 L68/04.02.2014 Propunerea legislativă privind acordarea de asistenţă tehnică şi socială persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire.                                                 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


42 L139/17.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.        
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


43 L153/17.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                                                                     
 (termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

44 L100/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 Codul muncii.                                                                         
 (termen de adoptare tacită: 22.05.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii:organică


45 L40/04.02.2014          Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic.                                
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                          Raport de respingere
Caracterul legii: organică


46 L82/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.  
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

47 L81/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.      
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii:organică


48 L99/04.02.2014 Propunerea legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii.              
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:ordinară

49 L106/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.         
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


50 L59/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere în reţeaua de drumuri naţionale din România.                    
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


51 L109/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.                                  
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: ordinară


52 L176/17.03.2014
Proiectul de lege pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. (propunere legislativă) adoptat tacit de Camera Deputaţilor    
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică


53 L178/17.03.2014 Proiectul de lege privind sprijinirea şi orientarea elevilor în carieră. (propunere legislativă)  – adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


54 L179/17.03.2014
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. (propunere legislativă)  – adoptat tacit de Camera Deputaţilor             
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


55 L168/03.03.2014                                                                          VOT FINAL
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.  – reluare vot (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege de aprobare a ordonanţei, cât şi proiectul de lege de respingere a ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)                                                                              
(termen de adoptare tacită: 22.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică


56 L98/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 Codul Muncii.  – vot pe raport şi vot final                         
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)

Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii:organică


Respins
57 L17/04.02.2014 Proiectul de lege - Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole. – prioritate legislativă a Guvernului – vot pe raport şi vot final             
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală  
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică


Respins
Go to top