Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 15 aprilie 2014

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Declaraţii Politice

09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

    - Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
10:30 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 DECLARAŢII POLITICE (orele 9,00 - 10,30)


2 L88/04.02.2014
LUCRĂRI ÎN PLEN 
 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore.                                          
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


3 L78/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) şi (5), al art. 90 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii:organică


Respins
4 L112/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                                           
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)

Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
5 L68/04.02.2014 Propunerea legislativă privind acordarea de asistenţă tehnică şi socială persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire.                                               
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
6 L62/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.                                                  
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
7 L57/04.02.2014 Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri de protecţie şi susţinere a elevilor încadraţi în muncă pe perioada vacanţei de vară.          
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
8 L37/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
9 L36/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                                             
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


10 L87/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                                        
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară 


11 L80/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                                        
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică                        
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


12 L84/04.02.2014 Propunerea legislativă privind carnetul de sănătate al copilului.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


13 L96/04.02.2014 Propunerea legislativă privind medicina şcolară. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


14 L54/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.                 
(termen de adoptare tacită:23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


15 L40/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic.                                       
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                          Raport de respingere
Caracterul legii: organică


16 L82/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


17 L81/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii:organică


18 L99/04.02.2014 Propunerea legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii.   
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:ordinară


19 L55/04.02.2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, judeţul Botoşani, în domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani.                                                                               
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                           Raport de respingere
Caracterul legii: organică


20 L38/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului 
                         Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


21 L31/04.02.2014 Propunerea legislativă privind întreţinerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietăţii particularilor.                                                                      
 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


22 L58/04.02.2014 Propunerea legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relaţia cu cetăţenii vârstnici.                                                                       
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


23 L75/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 49 din Legea 230/2007 - Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


24 L45/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.                   
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


25 L64/04.02.2014 Propunerea legislativă privind prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în şcoli.                                                                                
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


26 L85/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului.                                                                       
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


27 L63/04.02.2014 Propunerea legislativă privind introducerea unor cursuri de limba, literatura şi istoria română via internet pentru copiii cetăţenilor români din afara graniţelor ţării. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport                
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


28 L59/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere în reţeaua de drumuri naţionale din România.  
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


29 L106/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.         
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


30 L127/10.02.2014 Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de metale preţioase ale României.                                                    
(termen de adoptare tacită: 29.04.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


31 L109/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.                                 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: ordinară


32 L128/10.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186 din 25 iunie 2013 privind Constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.
(termen de adoptare tacită: 29.04.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară


33 L95/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Comisia economică, industrii şi servicii           
                          Raport de respingere
Caracterul legii: organică


34 L42/04.02.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


35 L47/04.02.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii Nr. 14/2003 a partidelor politice.                                                                      
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


36 L53/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


37 L69/04.02.2014 Propunerea legislativă de modificare şi completare a unor dispoziţii legale în materia stării civile şi a prelucrării datelor cu caracter personal.       
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


38 L89/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


39 L91/04.02.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 3 din 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.                       
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


40 L108/04.02.2014 Propunerea legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elveţieni. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


41 L110/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.                     
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


42 L51/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.                                                          
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


43 L52/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale.                                           
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


44 L66/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


45 L46/04.02.2014 Propunerea legislativă privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanţele la termenul de scadenţă de la instituţiile publice.                                                                              
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


46 L74/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


47 L86/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.                                                            
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


48 L83/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


49 L30/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.                       
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


50 L72/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


51 L94/04.02.2014 Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea.                                                
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


52 L104/04.02.2014 Propunerea legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere Berbeşti-Alunu din domeniul public al Statului şi în administrarea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                        Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


53 L77/04.02.2014 Propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor.                                                                            
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:organică


54 L90/04.02.2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice centrale în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


55 L70/04.02.2014 Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.                                            
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


56 L170/03.03.2014 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului. (propunere legislativă)adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere  
Caracterul legii: organică


57 L175/17.03.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. – respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere  
Caracterul legii: organică


58 L193/31.03.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.     respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


59 L146/17.02.2014 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.                                                    
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


60 L189/17.03.2014 Proiectul de lege privind completarea art. 22 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. (propunere legislativă)  – adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


61 L168/03.03.2014
VOT FINAL
 
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.  – reluare vot (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege de aprobare a ordonanţei, cât şi proiectul de lege de respingere a ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)                                                                              
(termen de adoptare tacită: 22.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
Caracterul legii: organică


62 L159/24.02.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societăţii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor  – reluare vot (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege de aprobare a ordonanţei, cât şi proiectul de lege de respingere a ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)                                
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media                        
Caracterul legii: organică

Adoptat
63 L191/24.03.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.  - vot final                                                 
(termen de adoptare tacită: 15.05.2014)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică


Adoptat
64 L101/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991.    - vot pe raport şi vot final                      
 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
65 L71/04.02.2014 Propunerea legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populaţiei.  - vot pe raport şi vot final                           
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
Go to top