Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 16 aprilie 2014

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI - până la finalizarea ordinii de zi

   - Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

09:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1
Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna 21  – 26 aprilie 2014.


2 L36/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                                             
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


3 L87/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                                        
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară 


4 L80/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                                        
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică                        
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


5 L84/04.02.2014 Propunerea legislativă privind carnetul de sănătate al copilului.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


6 L96/04.02.2014 Propunerea legislativă privind medicina şcolară. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


7 L54/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.                 
(termen de adoptare tacită:23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


8 L40/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic.                                       
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                          Raport de respingere
Caracterul legii: organică


9 L82/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


10 L81/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii:organică


11 L99/04.02.2014 Propunerea legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii.   
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:ordinară


12 L55/04.02.2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, judeţul Botoşani, în domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani.                                                                               
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                           Raport de respingere
Caracterul legii: organică


13 L38/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului 
                         Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


14 L31/04.02.2014 Propunerea legislativă privind întreţinerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietăţii particularilor.                                                                      
 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


15 L58/04.02.2014 Propunerea legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relaţia cu cetăţenii vârstnici.                                                                       
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


16 L75/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 49 din Legea 230/2007 - Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


17 L45/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.                   
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


18 L64/04.02.2014 Propunerea legislativă privind prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în şcoli.                                                                                
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


19 L85/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului.                                                                       
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


20 L63/04.02.2014 Propunerea legislativă privind introducerea unor cursuri de limba, literatura şi istoria română via internet pentru copiii cetăţenilor români din afara graniţelor ţării. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport                
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


21 L59/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere în reţeaua de drumuri naţionale din România.  
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


22 L106/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.         
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


23 L127/10.02.2014 Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de metale preţioase ale României.                                                    
(termen de adoptare tacită: 29.04.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


24 L109/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.                                 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: ordinară


25 L128/10.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186 din 25 iunie 2013 privind Constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.
(termen de adoptare tacită: 29.04.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară


26 L95/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Comisia economică, industrii şi servicii           
                          Raport de respingere
Caracterul legii: organică


27 L42/04.02.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


28 L47/04.02.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii Nr. 14/2003 a partidelor politice.                                                                      
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


29 L53/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


30 L69/04.02.2014 Propunerea legislativă de modificare şi completare a unor dispoziţii legale în materia stării civile şi a prelucrării datelor cu caracter personal.       
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


31 L89/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


32 L91/04.02.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 3 din 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.                       
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


33 L108/04.02.2014 Propunerea legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elveţieni. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


34 L110/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.                     
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


35 L51/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.                                                          
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


36 L52/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale.                                           
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


37 L66/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


38 L46/04.02.2014 Propunerea legislativă privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanţele la termenul de scadenţă de la instituţiile publice.                                                                              
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


39 L74/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


40 L86/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.                                                            
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


41 L83/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


42 L30/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.                       
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


43 L72/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


44 L94/04.02.2014 Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea.                                                
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


45 L104/04.02.2014 Propunerea legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere Berbeşti-Alunu din domeniul public al Statului şi în administrarea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                        Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


46 L77/04.02.2014 Propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor.                                                                            
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:organică


47 L90/04.02.2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice centrale în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


48 L70/04.02.2014 Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.                                            
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


49 L170/03.03.2014 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului. (propunere legislativă)adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere  
Caracterul legii: organică


50 L175/17.03.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. – respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere  
Caracterul legii: organică


51 L193/31.03.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.     respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


52 L146/17.02.2014 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.                                                    
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


53 L189/17.03.2014 Proiectul de lege privind completarea art. 22 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. (propunere legislativă)  – adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


54 L168/03.03.2014
VOT FINAL
 
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.  – reluare vot (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege de aprobare a ordonanţei, cât şi proiectul de lege de respingere a ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)                                                                              
(termen de adoptare tacită: 22.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
Caracterul legii: organică


Go to top