Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 22 aprilie 2014

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

   - Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

16:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 22  – 26 aprilie 2014

2 L236/14.04.2014
b20/10.02.2014
  
b224/14.04.2014
Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor  iniţiative legislative:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Codului Penal
2. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 19, alin. 3 din Legea partidelor politice nr.14/2003 
3. Proiectul  de  lege  pentru  modificarea  şi  completarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului
nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice 
      - Se supune la vot fiecare solicitare (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi) 


3 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a iniţiativelor legislative cu termen de adoptare tacită la data de 23 aprilie 2014.
            - Se supune la vot. (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)


4 L49/04.02.2014 Aprobarea solicitării de retragere a unei iniţiative legislative:
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative. 
            - Se supune la vot. (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)


5 L693/02.12.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române.                                    
(termen de adoptare tacită:24.04.2014)
                                                                                 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru politică externă
                       Comisia românilor de pretutindeni                        
Caracterul legii: organică


6 L14/04.02.2014 Proiectul de lege privind economia socială.  – prioritate legislativă a Guvernului                                                                                        
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară


7 L36/04.02.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                                              
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
8 L87/04.02.2014   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                                     
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
9 L80/04.02.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                                                        
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică                       
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
10 L84/04.02.2014
Propunerea legislativă privind carnetul de sănătate al copilului.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
11 L96/04.02.2014
Propunerea legislativă privind medicina şcolară. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
12 L54/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.                    
 (termen de adoptare tacită:23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
13  L40/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic.                                         
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                          Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
14 L82/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
15 L81/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.      
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
16 L99/04.02.2014 Propunerea legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii.            
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
17  L55/04.02.2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, judeţul Botoşani, în domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani.                                                                                 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


18  L38/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                                    
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului 
                        Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


19 L31/04.02.2014 Propunerea legislativă privind întreţinerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietăţii particularilor.                                                                        
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


20 L58/04.02.2014 Propunerea legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relaţia cu cetăţenii vârstnici.                                                                        
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


21 L75/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru completarea art. 49 din Legea 230/2007 - Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.                                                                                         
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


22 L45/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.                      
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


23  L64/04.02.2014 Propunerea legislativă privind prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în şcoli.                                                                               
    (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


24 L85/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului.                                                                        
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


25  L63/04.02.2014 Propunerea legislativă privind introducerea unor cursuri de limba, literatura şi istoria română via internet pentru copiii cetăţenilor români din afara graniţelor ţării.   
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport               
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

26   L59/04.02.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere în reţeaua de drumuri naţionale din România.                  
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


27 L106/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.          
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

28 L109/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.                                  
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: ordinară


29 L95/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia economică, industrii şi servicii           
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

30 L42/04.02.2014
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane                                                                                                   
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


31  L47/04.02.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii Nr. 14/2003 a partidelor politice.                                                                     
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


32 L53/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004.                
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

33 L69/04.02.2014 Propunerea legislativă de modificare şi completare a unor dispoziţii legale în materia stării civile şi a prelucrării datelor cu caracter personal.         
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


34 L89/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.                                                                                                   
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

35  L91/04.02.2014  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 3 din 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.                      
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


36 L108/04.02.2014 Propunerea legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elveţieni.                                            
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)

Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


37 L110/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.                       
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


38 L51/04.02.2014        Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.                                                     
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


39  L52/04.02.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale.                                              
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


40 L66/04.02.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


41 L46/04.02.2014  Propunerea legislativă privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanţele la termenul de scadenţă de la instituţiile publice.                                                                               
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


42 L74/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată. (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


43  L86/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.                                                            
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


44 L83/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

45 L30/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.                      
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


46 L72/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


47 L94/04.02.2014  Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea.                                                  
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


48  L104/04.02.2014 Propunerea legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere Berbeşti-Alunu din domeniul public al Statului şi în administrarea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea. 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                        Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

49 L77/04.02.2014 Propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor.                                                                               
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


50 L90/04.02.2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice centrale în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale.                                               
 (termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


51 L70/04.02.2014 Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.                                             
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


52 L111/04.02.2014 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.                                                                 
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


53 L92/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă "Constantin Brâncuşi".                                                                         
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport suplimentar de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară


54 L127/10.02.2014 Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de metale preţioase ale României.                                                  
 (termen de adoptare tacită: 29.04.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


55 L128/10.02.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186 din 25 iunie 2013 privind Constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.                                                                                                    
(termen de adoptare tacită: 29.04.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară


56 L126/10.02.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.                                                        
(termen de adoptare tacită: 29.04.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


57 L129/10.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.                                                                        
 (termen de adoptare tacită: 29.04.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


58  L124/10.02.2014 Propunerea legislativă privind modificarea articolului II din Legea nr. 219/2013.                                                                              
(termen de adoptare tacită: 29.04.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


59 L168/03.03.2014  VOT FINAL
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.  – reluare vot (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege de aprobare a ordonanţei, cât şi proiectul de lege de respingere a ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)                                                                              
(termen de adoptare tacită: 22.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
Caracterul legii: organică


Go to top