Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 23 aprilie 2014

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

-  Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 28 aprilie – 24 mai 2014.


2 L168/03.03.2014 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la 22 aprilie 2014, a următorului proiect de lege:
  1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.


3 L693/02.12.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române.                                    
(termen de adoptare tacită: 24.04.2014)
                                                                                 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru politică externă
                       Comisia românilor de pretutindeni                        
Caracterul legii: organică
(sub rezerva depunerii raportului)


4  L55/04.02.2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, judeţul Botoşani, în domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani.                                                                                 
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
5  L38/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                                    
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului 
                        Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
6 L31/04.02.2014 Propunerea legislativă privind întreţinerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietăţii particularilor.                                                                        
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
7 L58/04.02.2014 Propunerea legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relaţia cu cetăţenii vârstnici.                                                                        
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
8 L75/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru completarea art. 49 din Legea 230/2007 - Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.                                                                                         
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
9 L45/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.                      
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
10  L64/04.02.2014 Propunerea legislativă privind prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în şcoli.                                                                               
    (termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
11 L85/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului.                                                                        
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
12  L63/04.02.2014 Propunerea legislativă privind introducerea unor cursuri de limba, literatura şi istoria română via internet pentru copiii cetăţenilor români din afara graniţelor ţării.   
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport               
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

Respins
13   L59/04.02.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere în reţeaua de drumuri naţionale din România.                  
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Respins
14 L106/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.          
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

Respins
15 L109/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.                                  
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: ordinară


Respins
16 L95/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003. 
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia economică, industrii şi servicii           
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

Respins
17 L42/04.02.2014
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane                                                                                                   
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
18  L47/04.02.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii Nr. 14/2003 a partidelor politice.                                                                     
 (termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
19 L53/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004.                
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

20 L69/04.02.2014 Propunerea legislativă de modificare şi completare a unor dispoziţii legale în materia stării civile şi a prelucrării datelor cu caracter personal.         
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


21 L89/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.                                                                                                   
 (termen de adoptare tacită: 18.06.2014)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

22  L91/04.02.2014  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 3 din 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.                      
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


23 L108/04.02.2014 Propunerea legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elveţieni.                                            
 (termen de adoptare tacită: 18.06.2014)

Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


24 L110/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.                       
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


25 L51/04.02.2014        Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.                                                     
 (termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


26  L52/04.02.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale.                                              
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


27 L66/04.02.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


28 L46/04.02.2014  Propunerea legislativă privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanţele la termenul de scadenţă de la instituţiile publice.                                                                               
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


29 L74/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată. (termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


30  L86/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.                                                            
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


31 L88/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore.                                            
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară 


32 L83/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

33 L30/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.                      
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


34 L72/04.02.2014
Propunerea legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


35 L94/04.02.2014  Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea.                                                  
 (termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


36  L104/04.02.2014 Propunerea legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere Berbeşti-Alunu din domeniul public al Statului şi în administrarea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea. 
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                        Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

37 L77/04.02.2014 Propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor.                                                                               
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


38 L90/04.02.2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice centrale în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale.                                               
 (termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


39 L70/04.02.2014 Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.                                             
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


40 L111/04.02.2014 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.                                                                 
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


41 L92/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă "Constantin Brâncuşi".                                                                         
(termen de adoptare tacită: 18.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport suplimentar de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară


42 L127/10.02.2014 Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de metale preţioase ale României.                                                  
 (termen de adoptare tacită: 29.04.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


43 L128/10.02.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186 din 25 iunie 2013 privind Constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.                                                                                                    
(termen de adoptare tacită: 29.04.2014)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară


44 L126/10.02.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.                                                        
(termen de adoptare tacită: 29.04.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


45 L129/10.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.                                                                        
 (termen de adoptare tacită: 29.04.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


46  L124/10.02.2014 Propunerea legislativă privind modificarea articolului II din Legea nr. 219/2013.                                                                              
(termen de adoptare tacită: 29.04.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


47 L199/07.04.2014 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003.  adoptat de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


48 L125/10.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 29.04.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


49 L232/07.04.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. 
 (termen de adoptare tacită: 28.05.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


50 L231/07.04.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
(termen de adoptare tacită: 28.05.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


51 L195/31.03.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. adoptat de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


52 L154/17.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei precum şi a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)

Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


53 L192/31.03.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.    
(termen de adoptare tacită: 22.05.2014)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară 


54 L202/07.04.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 13/2007 privind energia electrică.                                                   
(termen de adoptare tacită: 26.06.2014)

Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


55 L172/10.03.2014 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor.                             
(termen de adoptare tacită: 28.05.2014)
                                                                                
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


56 L152/17.02.2014 Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Formatorilor Auto din România.                                                                  
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


57 L140/17.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.                       
 (termen de adoptare tacită: 07.05.2014)                                                                                 
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


58 L153/17.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                                                                   
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


59 L139/17.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.  
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


60 L138/17.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.  
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară


61 L145/17.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 34 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.                                                      
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


62 L151/17.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.                                    
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


63 L146/17.02.2014 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.                                                  
 (termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


64 L141/17.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.                            
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia românilor de pretutindeni
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


65 L137/17.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


66 L150/17.02.2014 Propunerea legislativă privind constituirea Fondului Naţional pentru Studii Externe.                                                                           
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


67 L155/17.02.2014) Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.                                                                    
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


68 L143/17.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007. (termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


69 L142/17.02.2014 Propunerea legislativă privind proclamarea Zilei Naţionale a Martirilor români anticomunişti.                                                                    
(termen de adoptare tacită: 07.05.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


70 L166/24.02.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.
(termen de adoptare tacită: 14.05.2014)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                          Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Go to top