Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 28 mai 2014

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Declaraţii Politice 09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI
Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
10:30 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 DECLARAŢII POLITICE (orele 9,00 - 10,30)

2 LUCRĂRI ÎN PLEN
Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna 2 – 7 iunie 2014.


3 Raport asupra petiţiilor primite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii în trimestrul I – 2014.
         (se prezintă plenului Senatului – art.170 alin. (4) din Regulamentul Senatului)


Fişier Scan001_12.PDF
4 L158/24.02.2014 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a următoarei iniţiative legislative:
1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal. 
        - Se supune la vot. (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)


5 L142/17.02.2014 Propunerea legislativă privind proclamarea Zilei Naţionale a Martirilor români anticomunişti.                                                                  
(termen de adoptare tacită: 28.05.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


6 L166/24.02.2014
Propunerea  legislativă  privind   modificarea  şi  completarea   Ordonanţei   de   urgenţă   a   Guvernului
nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.           
  (termen de adoptare tacită: 04.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                          Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


7  L92/04.02.2014  Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă "Constantin Brâncuşi".                                                                       
 (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport suplimentar de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară


8 L134/17.02.2014
Proiectul de lege pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002. – adoptat de Camera Deputaţilor  
Comisie fond:  Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică


9 L76/04.02.2014  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele pentru consumatori.                   
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


10 L111/04.02.2014 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.                                                                     
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


11 L108/04.02.2014 Propunerea legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elveţieni.                                             
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)

Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


12 L94/04.02.2014  Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea.                                                   
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


13 L104/04.02.2014 Propunerea legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere Berbeşti-Alunu din domeniul public al Statului şi în administrarea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea.  
 (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                        Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


14 L172/10.03.2014  Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor.                          
(termen de adoptare tacită: 19.06.2014)
                                                                                 
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


15 L205/07.04.2014  Propunerea legislativă pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor de către cetăţenii români cu rezidenţa într-o ţară străină, care îşi restabilesc rezidenţa pe teritoriul României.                                                          
(termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


16  L51/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.                                                         
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

17 L52/04.02.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale.                                               
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


18 L66/04.02.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


19 L46/04.02.2014 Propunerea legislativă privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanţele la termenul de scadenţă de la instituţiile publice.                                                                               
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


20 L74/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată. (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


21 L86/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.                                                            
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


22 L83/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


23 L215/07.04.2014 Propunerea legislativă privind completarea Art. 118 al Ordonanţei de Urgenţă 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.                           
 (termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


24 L226/07.04.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.                    
(termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


25 L228/07.04.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 230/2007 - Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. (termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


26 L229/07.04.2014
Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată.  (termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


27  L248/22.04.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 19, alin. 3 din Legea partidelor politice nr. 14/2003.                                
(termen de adoptare tacită: la 19 zile de la reluarea activităţii)

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


28 L258/22.04.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.                                                               
(termen de adoptare tacită: la 19 zile de la reluarea activităţii)

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

29 L212/07.04.2014 Propunerea legislativă privind localitatea Pungeşti. 
(termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


30 L219/07.04.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.                                                                               
(termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


31 L230/07.04.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.   – procedură de urgenţă   
 (termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii) 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

32 L204/07.04.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 96*) din Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.                                                             
 (termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

33 L216/07.04.2014   Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                            
(termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


34 L223/07.04.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2001.                              
(termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


35 L201/07.04.2014 Propunerea legislativă – Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul României.              
(termen de adoptare tacită: la 11 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia românilor de pretutindeni
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


36 L181/17.03.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

37  L180/17.03.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

38  L242/22.04.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

39 L243/22.04.2014
Propunerea legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor    Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

40 L244/22.04.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea art. 96 alin. (2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – respinsă de Camera Deputaţilor  Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

41 L151/17.02.2014 Vot final

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. – vot pe raport şi vot final
(termen de adoptare tacită: 28.05.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică42 L152/17.02.2014 Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Formatorilor Auto din România. – vot pe raport şi vot final                            
(termen de adoptare tacită: 28.05.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


43 L147/17.02.2014 Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală.   - procedură de urgenţă  - vot pe raport şi vot final 
(termen de adoptare tacită: 28.05.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică


44 L154/17.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei precum şi a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. - vot pe raport şi vot final                                                                       
(termen de adoptare tacită: 28.05.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Go to top