Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 02 iunie 2014

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
16:00 18:00
Întrebări, interpelări şi răspunsuri  (transmisie radio)  18:15 19:45


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 2 – 7 iunie 2014

2 L151/17.02.2014
L152/17.02.2014
L147/17.02.2014
L154/17.02.2014
L142/17.02.2014
L144/17.02.2014
Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la 28 mai 2014, a următoarelor iniţiative legislative:
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
  2. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Formatorilor Auto din România.
  3. Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală.
  4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei precum şi a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
  5. Propunerea legislativă privind proclamarea Zilei Naţionale a Martirilor români anticomunişti.
  6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române.                                                                              


3 b294/02.06.2014 
b149/25.03.2014

b153/25.03.2014 
b154/25.03.2014
 
b155/25.03.2014
 
b156/25.03.2014
 
b158/25.03.2014
 
b162/25.03.2014
 
b164/25.03.2014
 
b165/25.03.2014
 
b166/26.03.2014
 
b167/26.03.2014
Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor  iniţiative legislative:

1.     Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.
2.     Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă 
3.     Propunerea legislativă pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale    
4.     Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor 
5.     Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic 
6.     Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România    
7.     Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea consumului şi relansarea activităţilor economice
8.     Propunerea legislativă pentru completarea art.4 şi 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal  
9.     Propunerea legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea  Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale     
10.   Propunerea legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice
11.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind  sistemul unitar de pensii publice
12.  Propunerea legislativă - Legea antreprenorului social 
               - Se supune la vot fiecare solicitare (se aprobă cu majoritate din senatorii prezenţi)


4  L158/24.02.2014 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a următoarei iniţiative legislative:
1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal. 
      - Se supune la vot. (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)


5 Dezbateri şi votul asupra cererii de încuviinţare a arestării preventive a domnului senator Ovidiu Marius Isăilă.
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
               - Se supune la vot (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor)


Fişier Scan002_1.PDF
6 L166/24.02.2014 Propunerea  legislativă  privind   modificarea  şi  completarea   Ordonanţei   de   urgenţă   a   Guvernului
nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.
            (termen de adoptare tacită: 04.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
7 L240/22.04.2014 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice.  – procedură de urgenţă
                                                             (termen de adoptare tacită: la 19 zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
8 L292/12.05.2014
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.  – procedură de urgenţă                          
 (termen de adoptare tacită: la 24 de zile de la reluarea activităţii)  
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
9 L260/28.04.2014
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative.                       
(termen de adoptare tacită: la 6 de zile de la reluarea activităţii)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică


10 L74/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
11 L86/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.                                                             
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
12 L30/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
                     (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

13 L88/04.02.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore.                                          
 (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară 


14 L83/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                           Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


Respins
15 L53/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004.   
              (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


16 L69/04.02.2014 Propunerea legislativă de modificare şi completare a unor dispoziţii legale în materia stării civile şi a prelucrării datelor cu caracter personal.  
      (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

17  L108/04.02.2014 Propunerea legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elveţieni.                                      
   (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


18 L76/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele pentru consumatori.                
   (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


19 L111/04.02.2014 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.                                                                    
 (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


20 L51/04.02.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.                                                       
     (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

21 L52/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale.                                             
  (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


22 L66/04.02.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
                                                                     
 (termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


23  L46/04.02.2014 Propunerea legislativă privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanţele la termenul de scadenţă de la instituţiile publice.                                                                                
(termen de adoptare tacită: 12.06.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

24 Întrebări, interpelări şi răspunsuri. (transmisie radio)


Go to top