Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 24 noiembrie 2014

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

   - Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

16:00 18:00
Întrebări, interpelări şi răspunsuri  18:00 19:30


I.     Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Proiectul de hotărâre privind bugetul Senatului României pe anul 2015.
-        se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)


Fişier PH buget Senat.PDF
2 b614/20.11.2014 
b615/20.11.2014
 
b603/20.11.2014
 
b604/20.11.2014
 
b502/17.09.2014
 
b503/17.09.2014
 
b504/17.09.2014
 
b506/18.09.2014
Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor  iniţiative legislative:
 
1. Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 17 iunie   – adoptat de Camera Deputaţilor          
2. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev, la 2 octombrie 2014 – adoptat de Camera Deputaţilor
3. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 262 alineatul (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011  - adoptată de Camera Deputaţilor           
4. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 18 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011    - adoptată de Camera Deputaţilor     
5. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 62 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
6. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor 
7. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art. 41 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare 
8. Propunerea legislativă privind reglementarea meseriei de asistent-supraveghetor în ciclul preşcolar de învăţământ  
- se supune la vot fiecare solicitare, dacă este susţinută în plen de către iniţiatori 
      (se aprobă cu votul majorității senatorilor prezenţi)


II      Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L499/09.09.2014 Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013. – adoptat de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                       Raport de admitere  
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
2 L500/09.09.2014 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009  – adoptat de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere 
Caracterul legii: ordinară        


Adoptat
3   L267/28.04.2014
Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Istoriei Totalitarismului. 
  (termen de adoptare tacită: 24.11.2014)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de respingere  
Caracterul legii: ordinară
 Respins
4 L273/28.04.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 21 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.                                                      
(termen de adoptare tacită: 24.11.2014)

Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
5 L301/12.05.2014
  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 257 lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.11.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
       
 Respins
6 L270/28.04.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a  Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, respectiv a disp. art. 39 din  Legea      nr. 51/1995 privind profesia de avocat.      
(termen de adoptare tacită: 24.11.2014)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

Respins
7 L272/28.04.2014 Propunerea legislativă privind achiziţionarea de la persoanele fizice a deşeurilor metalice feroase şi neferoase care provin din sectorul de îmbunătăţiri funciare.  
(termen de adoptare tacită: 24.11.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

Respins
8  L266/28.04.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 55 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.              
(termen de adoptare tacită: 24.11.2014)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

Adoptat
9 L284/05.05.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. – procedură de urgenţă                
(termen de adoptare tacită: 26.11.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

10 L295/12.05.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece. – procedură de urgenţă                                                                                  
 (termen de adoptare tacită: 26.11.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere  
Caracterul legii: ordinară


Respins
11 L488/09.09.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov.     - prioritate legislativă a Guvernului      
(termen de adoptare tacită: 04.12.2014)

Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Comisia pentru transporturi şi energie    
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

Adoptat
12 L489/09.09.2014 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe.
(termen de adoptare tacită: 04.12.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere   
Caracterul legii: ordinară


13 L493/09.09.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
 (termen de adoptare tacită: 04.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


14 L287/05.05.2014 Propunerea legislativă privind înfiinţarea la nivelul administraţiei publice locale din comune şi oraşe a compartimentului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.                                                                      
(termen de adoptare tacită: 26.11.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


15 L277/05.05.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.                                
(termen de adoptare tacită: 26.11.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

16 L289/05.05.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.                                                                    
(termen de adoptare tacită: 26.11.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


17 L307/12.05.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.                                      
(termen de adoptare tacită: 26.11.2014)

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

18 L316/19.05.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică.                      
(termen de adoptare tacită: 27.11.2014)

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică

19 L464/09.09.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.            
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)

Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere  
Caracterul legii: ordinară


20 L303/12.05.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 257, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 
(termen de adoptare tacită: 26.11.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

21  L302/12.05.2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale.                                                 
(termen de adoptare tacită: 26.11.2014)

Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


22 L234/14.04.2014 Proiectul de lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.       - prioritate legislativă a Guvernului 
(termen de adoptare tacită:
09.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


23 L496/09.09.2014 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


24 L280/05.05.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.                                                                    
(termen de adoptare tacită:26.11.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară

25 L323/19.05.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.                                                                      
(termen de adoptare tacită: 27.11.2014)

Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

26 L462/09.09.2014 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea       Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


III       ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI   (orele 18,00 – 19,30)

Go to top