Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 08 decembrie 2014


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

   - Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

16:00 18:00
Întrebări, interpelări şi răspunsuri (transmisie radio) 18:15 19:45


I.                    Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1  L344/27.05.2014
 L487/09.09.2014
 L490/09.09.2014 
 L491/09.09.2014
Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare la data de 2 si 4 decembrie 2014, a următoarelor iniţiative legislative:
1.      Propunerea legislativă privind instituirea timbrului cultural. 
2.      Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. 
3.      Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
4.      Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.
2 Fişier Informare din partea Preşedintelui României cu privire la aprobarea propunerilor Prim-ministrului României referitoare la participarea României cu forţe armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

II.                    Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L703/24.11.2014  Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 17 iunie 2014. – adoptat de Camera Deputaţilor  –procedură de urgenţă
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
2 L611/18.11.2014  Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014  – adoptat de Camera Deputaţilor  ­– procedură de urgenţă
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
3 L704/24.11.2014  Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014. – adoptat de Camera Deputaţilor   – procedură de urgenţă
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
4 L705/24.11.2014  Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014. – adoptat de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
5 L612/18.11.2014 Proiectul de lege privind ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013. – adoptat de Camera Deputaţilor  ­prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
6 L717/02.12.2014  Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.  – procedură de urgenţă                                                                              (termen de adoptare tacită: 19.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară  
Adoptat
7 Numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate.
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
        - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
8 Fişier Proiectul de hotărâre privind convocarea Consiliului Naţional de Integritate.
        - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
9 L373/02.06.2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.                   
 (termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
10  L355/02.06.2014  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.    
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
11   L361/02.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.             
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
12  L368/02.06.2014     Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 286/2009 privind Codul Penal publicat în Monitorul oficial nr. 510 din 24.07.2009.               
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                           Raport de respingere (+amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
13 L382/10.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
14  L388/10.06.2014    Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei.                                 
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
15 L386/10.06.2014   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.            
 (termen de adoptare tacită: 15.12.2014)

Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
16  L393/10.06.2014   Propunerea legislativă pentru modificarea art. 88 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                                         
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
17 L394/10.06.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 87 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.                                          
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
18 L395/10.06.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată.                         
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
19 L396/10.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război.      
 (termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
20 L399/10.06.2014   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.                                                                   
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                          Raport de admitere cu amendamente  admise
Caracterul legii: organică
21 L390/10.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
22 L389/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.                  
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
23 L384/10.06.2014  Propunerea legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
24  L401/10.06.2014 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 27 Martie Ziua Reunirii.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
25  L398/10.06.2014  Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Portului Tradiţional.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
26 L385/10.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
27 L391/10.06.2014  Propunerea legislativă pentru eliminarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile agricole, silvice şi din piscicultură.            
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)

Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
28  L397/10.06.2014  Propunerea legislativă pentru completarea art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.                                                                   
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
29 L400/10.06.2014  Propunerea legislativă pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Corpului experţilor şi evaluatorilor tehnici auto din România.      
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)

Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
30 L387/10.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea lit. b) a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.                 (termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
31 L392/10.06.2014  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.                                      
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)

Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

III.         VOT FINAL

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L494/09.09.2014  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004.  - prioritate legislativă a Guvernului – vot final                                                            
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)

Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru transporturi şi energie         
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
2 L370/02.06.2014  Propunerea legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice.    – vot final
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
3 L362/02.06.2014 Propunerea legislativă privind pensiile ocupaţionale.   – vot pe raport şi vot final                                                                                
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
4  L371/02.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.    – vot pe raport şi vot final
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
5 L357/02.06.2014  Propunerea legislativă pentru completarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic.    – vot pe raport şi vot final                     
(termen de adoptare tacită: 08.12.2014)

Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

IV.         ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI  (transmisie radio)  (orele 18,15 – 19,45)                                                               

Go to top