Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 09 decembrie 2014


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Declaraţii Politice

09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

10:30 13:00


I.                    Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 15 – 20 decembrie 2014
2 L368/02.06.2014
L494/09.09.2014 
L370/02.06.2014
 
L362/02.06.2014
 
L371/02.06.2014
 
L357/02.06.2014
Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare la data de 8 decembrie 2014, a următoarelor iniţiative legislative:
1.     Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 286/2009 privind Codul Penal publicat în Monitorul oficial nr. 510 din 24.07.2009.  
2.     Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004.
3.     Propunerea legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice.  
4.     Propunerea legislativă privind pensiile ocupaţionale. 
5.     Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.     
6.     Propunerea legislativă pentru completarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic.  
3 Informare cu privire la documentele internaţionale adoptate de Conferinţa Internaţională a Muncii cu ocazia celei de-a 103-a sesiuni (Geneva, iunie 2014)
            - Protocolul la Convenţia nr. 29/1930 privind munca forţată;
            - Recomandarea nr. 202/2014 cu privire la măsurile suplimentare pentru suprimarea eficientă a muncii forţate.

II.                    Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L382/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
2 L388/10.06.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
3 L386/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
4 L393/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 88 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
Adoptat
5 L617/18.11.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală. adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
Caracterul legii: organică
Adoptat
6 L394/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 87 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
7 L395/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
8 L396/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
9 L399/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                          Raport de admitere cu amendamente  admise
Caracterul legii: organică
10 L390/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
11 L389/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
12 L384/10.06.2014 Propunerea legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
13 L401/10.06.2014 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 27 Martie Ziua Reunirii.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
14 L398/10.06.2014 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Portului Tradiţional.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
15 L385/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
16 L391/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru eliminarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile agricole, silvice şi din piscicultură.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
17 L397/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
18 L400/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Corpului experţilor şi evaluatorilor tehnici auto din România.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
19 L387/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea lit. b) a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
20 L392/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
21 L383/10.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru sănătate publică             
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
22  L585/29.09.2014  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne.
(termen de adoptare tacită: 31.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de admitere         
Caracterul legii: ordinară
23  L408/16.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990.                                                                   
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                          Raport de respingere  
Caracterul legii: ordinară
24  L407/16.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie.                            
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
25 L598/18.11.2014  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii.
(termen de adoptare tacită: 10.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
26  L476/09.09.2014   Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.        
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)

Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
27 L599/18.11.2014  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 10.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
28 L412/16.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere                                                                           
Caracterul legii: ordinară
29 L588/18.11.2014  Proiectul de lege privind stimularea investitorilor individuali - business angels.  – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 10.03.2015)

Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
30 L607/18.11.2014  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.  
(termen de adoptare tacită: 10.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
31 L597/18.11.2014  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.               
(termen de adoptare tacită: 10.02.2015)

Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
32 L601/18.11.2014  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.
(termen de adoptare tacită: 10.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
33 L605/18.11.2014
 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015.
(termen de adoptare tacită: 10.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

34 L606/18.11.2014  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.             
(termen de adoptare tacită: 10.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
35 L410/16.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului.                                                                      
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere                                                                             
Caracterul legii: organică
36 L413/16.06.2014  Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative de proprietate.                                                
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere                                                                            
Caracterul legii: organică
37 L473/09.09.2014  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări              
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
38 L478/09.09.2014  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
39 L475/09.09.2014  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni  C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
40 L416/16.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.                        
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere  
Caracterul legii: ordinară
41 L419/16.06.2014  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 67/2004, privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
42 L422/16.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere  
Caracterul legii: organică
43  L423/16.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 20 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: ordinară
44 L411/16.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 106 din Legea 263/2010.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere                                                                            
Caracterul legii: organică
45 L418/16.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
46 L420/16.06.2014    Propunerea legislativă pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
47  L424/16.06.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
48 L421/16.06.2014  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul muncii.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere 
Caracterul legii: organică
49 L594/18.11.2014  Proiectul de lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.  – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 10.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
50 L584/29.09.2014  Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 03.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere              
Caracterul legii: ordinară
51 L482/09.09.2014  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa  Guvernului nr. 7/2005.
 (termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
52 L467/09.09.2014  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi                      
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
53 L470/09.09.2014  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor.   
 (termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
54 L520/09.09.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 24 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.    - procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
55 L511/09.09.2014  Propunerea legislativă pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.    - procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
56 L546/09.09.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
57 L578/22.09.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218 din 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.  – adoptată de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
58 L502/30.09.2013  Propunerea legislativă privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale către autorităţile administraţiei publice locale. adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
59 L549/09.09.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolelor 55 şi 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.  
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
60  L559/09.09.2014  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă.                     
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)

Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
61 L537/09.09.2014  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.  
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
62 L545/09.09.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea Decretului – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
63 L544/09.09.2014                                                                     Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul muncii. 
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
64 L522/09.09.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
65 L521/09.09.2014   Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. 
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
66 L517/09.09.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.  - procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
67 L506/09.09.2014  Propunerea legislativă privind decuplarea consumului de energie de creşterea economică a ţării.
(termen de adoptare tacită: 12.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
68 L665/18.11.2014  Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului.
(termen de adoptare tacită: 10.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară  
69 L616/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale publicată în Monitorul Oficial nr. 18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizată. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
70 L608/18.11.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
71 L180/17.03.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică

III.                    VOT FINAL 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L414/16.06.2014  Propunerea legislativă - Legea zootehniei.    - prioritate legislativă a Guvernului – vot pe raport şi vot final 
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)

Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere                                                                          
Caracterul legii: organică
Respins
2 L583/22.09.2014  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.– adoptat de Camera Deputaţilor – prioritate legislativă a Guvernului – vot final
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
Adoptat
Go to top