Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 15 decembrie 2014


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

   - Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

16:00 18:00


I.     Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 22– 31 decembrie 2014.
2 b659/11.12.2014 
b665/12.12.2014
Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor  iniţiative legislative:
1.    Proiectul de lege pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013   – adoptat de Camera Deputaţilor
2.   Proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-  bugetar pe anul 2015
- se supune la vot fiecare solicitare, dacă este susţinută în plen de către iniţiatori 
      (se aprobă cu votul majorității senatorilor prezenţi)
Adoptat
3 L621/18.11.2014 Aprobarea solicitării de retragere a următoarei iniţiative legislative:
  1. Propunerea legislativă pentru completarea art. 1 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice.
            - se supune la vot (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
4 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere pentru unele iniţiativele legislative. 

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L746/15.12.2014Proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal -  bugetar pe anul 2015.
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
2 L720/02.12.2014 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013.  – adoptat de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
3 L721/02.12.2014 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010.  – adoptat de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
4 L587/18.11.2014 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de  autor şi drepturile conexe. – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 12.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
Adoptat
5 L308/12.05.2014 Proiectul de lege pentru completarea art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale reexaminare/22.10.2014 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Comisia economică, industrii şi servicii 
                        Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: ordinară      
Adoptat
6 L167/03.03.2014 Proiectul de lege pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.– reexaminare/24.06.2014 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
7 L594/18.11.2014 Proiectul de lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.  – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 12.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
8 L390/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
9 L389/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Respins
10 L384/10.06.2014 Propunerea legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
11 L401/10.06.2014 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 27 Martie Ziua Reunirii.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
12 L398/10.06.2014 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Portului Tradiţional.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
13 L385/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
14 L391/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru eliminarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile agricole, silvice şi din piscicultură.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
15 L397/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
16 L400/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Corpului experţilor şi evaluatorilor tehnici auto din România.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
17 L387/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea lit. b) a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
18 L392/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
19 L383/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond:  Comisia pentru sănătate publică             
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
20 L394/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 87 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
21 L395/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
22 L396/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
23 L399/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                          Raport de admitere cu amendamente  admise
Caracterul legii: organică
24 L407/16.06.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
25 L408/16.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                          Raport de respingere  
Caracterul legii: ordinară
26 L410/16.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere                                                                             
Caracterul legii: organică
27 L413/16.06.2014 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative de proprietate.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere                                                                            
Caracterul legii: organică
28 L412/16.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere                                                                           
Caracterul legii: ordinară
29 L416/16.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere  
Caracterul legii: ordinară
30 L419/16.06.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 67/2004, privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
31 L422/16.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere  
Caracterul legii: organică
32 L411/16.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 106 din Legea 263/2010.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere                                                                            
Caracterul legii: organică
33 L421/16.06.2014) Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul muncii.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere 
Caracterul legii: organică
34 L420/16.06.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
35 L418/16.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
36 L423/16.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 20 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: ordinară
37 L424/16.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 18.12.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
38 L585/29.09.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne.
(termen de adoptare tacită: 03.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de admitere         
Caracterul legii: ordinară
39 L589/18.11.2014 Proiectul de lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie. – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 12.03.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
40 L595/18.11.2014 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 09.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
41 L739/08.12.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii privind finanţele publice nr. 500/2002 şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.
(termen de adoptare tacită: 02.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
42 L740/08.12.2014 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
(termen de adoptare tacită: 02.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
43 L609/18.11.2014 Proiectul de lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
Adoptat
44 L545/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Decretului – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
(termen de adoptare tacită: 17.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Go to top