Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 11 februarie 2015


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Declaraţii Politice

09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

10:30 13:00
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- continuarea dezbaterilor asupra iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

15:00 17:00


DECLARAŢII POLITICE (orele 9,00 - 10,30)

I.                 Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Fişier Informare cu privire la Principiile comune ale asistenței pentru parlamente adoptate de Uniunea Interparlamentară.
2 Fişier Informare din partea Preşedintelui României cu privire la aprobarea propunerilor Prim-ministrului României, referitoare la solicitările Statelor Unite ale Americii privind:
-           dislocarea şi operarea temporară în Centrul Administrativ Aerodrom “Mihail Kogălniceanu” şi Aeroportului Internaţional “Mihail Kogălniceanu” – Constanţa a maximum 250 de militari americani, respectiv a aeronavelor de transport militare SUA necesare pentru sprijinul operaţiilor SUA de transport multimodal;
-           utilizarea Aeroportului Internaţional “Henri Coandă”  Otopeni în cadrul operaţiilor SUA de transport multimodal în anul 2015, ca alternativă în situaţia existenţei condiţiilor meteo nefavorabile care nu permit operarea pe Aeroportul Internaţional “Mihail Kogălniceanu”- Constanţa
3 b667/15.12.2014 
b534/29.09.2014

b537/30.09.2014
b565/09.10.2014
b572/16.10.2014
b574/20.10.2014
b575/21.10.2014
b579/27.10.2014
b586/05.11.2014
b597/18.11.2014
b619/24.11.2014
b620/24.11.2014
b621/24.11.2014
Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor  iniţiative legislative
 
1.     Proiectul de lege privind administratorii de fonduri de investiţii alternative.
2.     Propunerea legislativă - Legea Tăcerii       
3.     Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
4.     Propunerea legislativă pentru completarea Legii 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
5.     Propunerea legislativă privind standardizarea naţională
6.     Propunerea legislativă pentru completare Art.39, Art.293 şi Art.294 din  OUG 34/2006, actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
7.     Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor  
8.     Propunerea legislativă privind reglementarea parteneriatului civil
9.     Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012
10.  Propunerea legislativă privind completarea Art.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003   
11.  Propunerea legislativă privind etichetarea produselor alimentare care conţin gluten şi/sau lactoză    
12.  Propunerea legislativă pentru completarea art.13 din Legea apiculturii nr.383/2014
13.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea  Legii pomiculturii nr.348/2003    
 
- se supune la vot fiecare solicitaredacă este susţinută în plen de către iniţiatori 
      (se aprobă cu votul majorității senatorilor prezenţi)

4 Fişier Numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate.
5 Fişier Solicitarea Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie adresată Senatului României, în cadrul Dosarului nr.50/P/2014, în vederea formulării cererii de  urmărire penală faţă de domnul senator Ion Ariton, fost ministru al economiei. (dezbateri asupra solicitării)
Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări

6 Fişier Solicitarea Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie adresată Senatului României, în cadrul Dosarului nr.146/D/P/2010, în vederea formulării cererii de  urmărire penală faţă de domnul senator Varujan Vosganian, fost ministru al economiei.
(dezbateri asupra solicitării)
Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări

II.                 Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L742/08.12.2014 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la  Luxembourg la 10 iunie 2013. – adoptat de Camera Deputaţilor                                                                            
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
2 L741/08.12.2014 Proiectul de lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013. – adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
3 L753/08.12.2014 Proiectul de lege pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013. – adoptat de Camera Deputaţilor  – prioritate legislativă a Guvernului – procedură de urgenţă                                               
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
4 L475/09.09.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni  C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme.  – prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
5 L719/02.12.2014 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva, la 8 decembrie 2005. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
6 L478/09.09.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
7 L473/09.09.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări              
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
8 L508/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 82 din 13 iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr. 406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
9 L470/09.09.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor.  – prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
10 L598/18.11.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. – prioritate legislativă a Guvernului 
(termen de adoptare tacită: 24.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
11 L517/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu. - procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
12 L523/09.09.2014 Propunerea legislativă privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici şi mijlocii. - procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)

Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
13 L392/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
(termen de adoptare tacită: 24.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
14 L476/09.09.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

15 L525/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
16 L542/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
17 L467/09.09.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi                      
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
18 L584/29.09.2014 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate. – prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 17.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere             
Caracterul legii: ordinară
19 L549/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolelor 55 şi 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
20 L551/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
21 L394/10.06.2014) Propunerea legislativă pentru modificarea art. 87 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 24.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
22 L395/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată.
(termen de adoptare tacită: 24.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
23 L396/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război.
(termen de adoptare tacită: 24.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
24 L399/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 24.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                          Raport de admitere cu amendamente  admise
Caracterul legii: organică
25 L540/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere 
Caracterul legii: ordinară
26 L483/09.09.2014 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
27 L692/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 18 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
28 L749/12.12.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991.
(termen de adoptare tacită: 18.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
29 L552/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
30 L560/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
31 L548/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia românilor de pretutindeni
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
32 L547/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 194 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
33 L543/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
34 L534/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 57, alineatul (4) şi a articolului 84, alineatul (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
35 L732/02.12.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 29622 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
36 L661/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 33 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
37 L751/12.12.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane.
(termen de adoptare tacită: 18.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
38 L506/09.09.2014 Propunerea legislativă privind decuplarea consumului de energie de creşterea economică a ţării.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
39 L631/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 14 şi 142 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi regim de închiriere.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
40 L541/09.09.2014 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
41 L538/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
42 L558/09.09.2014 Propunerea legislativă privind declararea satului Bicaciu, judeţul Bihor localitate-martir a luptei anticomuniste.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
43 L528/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
44 L527/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
45 L539/09.09.2014 Propunerea legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale şi a oricărei forme de secesionism.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
46 L515/09.09.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 587 din Codul de Procedură Penală.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
47 L510/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
48 L505/09.09.2014 Propunerea legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
49 L629/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia românilor de pretutindeni 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
50 L707/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Naţionale a Iei Româneşti.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
51 L643/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
52 L526/09.09.2014 Propunerea legislativă privind înfiinţarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigaţie.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
53 L658/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Art. 17 şi 25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                         Comisia pentru mediu
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
54 L677/18.11.2014 Propunerea legislativă privind solicitarea, constituirea şi administrarea garanţiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum şi pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
55 L664/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Comisia pentru mediu
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară  
56 L628/18.11.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
57 L709/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 62 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
58 L503/09.09.2014 Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcţiilor reprezentative pentru România.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
59 L565/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
60 L644/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
61 L731/02.12.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:  organică
62 L682/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 230 din 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
63 L668/18.11.2014 Propunerea legislativă privind siguranţa în unităţile de învăţământ.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară  
64 L722/02.12.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
65 L727/02.12.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 523/2003 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului "Schi în România".
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:  ordinară
66 L690/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
Go to top