Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 18 februarie 2015


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Declarații politice 09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

10:30 13:00
Lucrări în PLENUL SENATULUI

-  continuarea dezbaterilor asupra iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

-   vot final (ora 16,00) 
14:00 17:00


I.                 Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 23– 28 februarie 2015
2 Fişier Numirea unui judecător al Curţii Constituţionale a României. (dezbateri )

II.                 Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L396/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război.
(termen de adoptare tacită: 24.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
2 L399/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 24.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                          Raport de admitere cu amendamente  admise
Caracterul legii: organică
3 L551/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
4 L7/09.02.2015 Proiectul de lege pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a   art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
5 L2/09.02.2015 Proiectul de lege privind administratorii de fonduri de investiţii alternative. – procedură de urgenţă  – prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital           
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
6 L394/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 87 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 24.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
7 L557/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 169 din 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
8 L540/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere 
Caracterul legii: ordinară
9 L535/09.09.2014 Propunerea legislativă - Legea meşteşugarilor artizani.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere ( + amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
10 L400/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Corpului experţilor şi evaluatorilor tehnici auto din România.
(termen de adoptare tacită: 24.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
11 L751/12.12.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane.
(termen de adoptare tacită: 18.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
12 L506/09.09.2014 Propunerea legislativă privind decuplarea consumului de energie de creşterea economică a ţării.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
13 L383/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 24.02.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru sănătate publică             
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
14 L541/09.09.2014 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
15 L627/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
16 L538/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
17 L558/09.09.2014 Propunerea legislativă privind declararea satului Bicaciu, judeţul Bihor localitate-martir a luptei anticomuniste.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
18 L528/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
19 L527/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
20 L539/09.09.2014 Propunerea legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale şi a oricărei forme de secesionism.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
21 L515/09.09.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 587 din Codul de Procedură Penală.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
22 L510/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
23 L505/09.09.2014 Propunerea legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
24 L526/09.09.2014 Propunerea legislativă privind înfiinţarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigaţie.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
25 L620/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. f) a alin. (1) din art. 21 al Ordonanţei nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
26 L503/09.09.2014 Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcţiilor reprezentative pentru România.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
27 L565/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
28 L644/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
29 L671/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 25 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
30 L654/18.11.2014 Propunerea legislativă privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la acţiuni militare în afara teritoriului statului român.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
31 L729/02.12.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de admitere
Caracterul legii:  ordinară
32 L618/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
33 L619/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
34 L626/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
35 L632/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 229 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
36 L648/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
37 L669/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară  
38 L663/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 42 şi 47 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
39 L706/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 28 din 25 martie1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
40 L623/18.11.2014 Propunerea legislativă privind metodele de extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
41 L730/02.12.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii:  ordinară
42 L716/24.11.2014 Propunerea legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
43 L679/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
44 L637/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
45 L712/24.11.2014 Propunerea legislativă privind reglementarea meseriei de asistent-supraveghetor în ciclul preşcolar de învăţământ.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
46 L696/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                       
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
47 L698/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 356, alineatul (3), din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 

III.   Vot final 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Numirea unui judecător al Curţii Constituţionale a României.
-        se supune la vot 
2 L604/18.11.2014 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 24.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
3 L750/15.12.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative.  – prioritate legislativă a Guvernului 
(termen de adoptare tacită: 18.03.2015)

Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
4 L718/02.12.2014 Proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.  - prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia pentru afaceri europene
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
Respins
5 L748/15.12.2014 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare.(termen de adoptare tacită: 18.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
6 L749/15.12.2014 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991.
(termen de adoptare tacită: 18.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
7 L397/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 24.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Respins
8 L552/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
9 L560/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
10 L548/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia românilor de pretutindeni
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
11 L547/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 194 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
12 L543/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
13 L534/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 57, alineatul (4) şi a articolului 84, alineatul (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită:26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
14 L483/09.09.2014 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
15 L387/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea lit. b) a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.
(termen de adoptare tacită: 24.02.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
16 L395/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată.
(termen de adoptare tacită: 24.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
17 L508/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 82 din 13 iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr. 406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
18 L517/09.09.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu. - procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
19 L549/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolelor 55 şi 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
  (termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
Go to top