Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 25 februarie 2015

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Declaraţii Politice

09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

10:30 13:00
Lucrări în PLENUL SENATULUI
-        continuarea dezbaterilor asupra iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
-        vot final (ora 16,00)

14:00 17:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 - 10,30)

              I.      Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1    Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 2 – 7 martie  2015.


II.    Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L544/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul muncii.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
2 L522/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
3 L521/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
4 L513/09.09.2014 Propunerea legislativă privind plata unor sume personalului din învăţământ.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Respins
5 L529/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
6 L509/09.09.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
7 L536/09.09.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34 din 19 martie 2008, privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
8 L507/30.09.2013    Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea unor acte normative. adoptat de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


9 L642/18.11.2013    Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurăril e şi reasigurările în România. - adoptat de Camera Deputaţilor    
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia economică, industrii şi servicii                   
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică


10 L546/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol.   – prioritate legislativă a Guvernului
 (termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
11 L511/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.    - procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică


Adoptat
12  L520/09.09.2014  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 24 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.   - procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
13 L561/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară 

Respins
14 L524/09.09.2014    Propunerea legislativă privind declararea zilei de 21 mai Ziua poliţiei locale.                                                                        
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
15 L501/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii.
 (termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
16 L550/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
17  L507/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.  
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

Adoptat
18 L533/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 109 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului     nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.  
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
19 L514/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 a societăţilor.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

Adoptat
20 L516/09.09.2014    Propunerea legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
21 L512/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 95 alin. (6), lit. k) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
22 L563/09.09.2014   Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 89 din 29 august 2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.                                      
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
23 L531/09.09.2014   Propunerea legislativă pentru modificarea art. 301 şi art. 308 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.                                                    
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)

Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


24 L553/09.09.2014 Propunerea legislativă privind graţierea unor pedepse privative de libertate.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
25 L684/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


26 L683/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii 
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 


27 L680/18.11.2014    Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru nou-născuţi şi încurajarea prezentării la consultaţiile prenatale.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

28 L676/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

29 L674/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


30 L670/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică  

31 L645/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completare a Art. 18 şi Art. 20 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi drepturile copilului - Republicată.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise 
Caracterul legii: organică

32 L734/02.12.2014    Propunerea legislativă de completare şi modificare a alineatului 5 al articolului 56 din Legea  nr. 283/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.                            (termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere 
Caracterul legii:  organică


33 L641/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                       Raport de respingere  
Caracterul legii: ordinară


34  L643/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


35 L707/24.11.2014    Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Naţionale a Iei Româneşti
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


36 L647/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: ordinară


37 L728/02.12.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art. 14, alin. (4) şi Art. 14, alin. (4), lit. a.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


38 L625/18.11.2014    Propunerea legislativă privind modificarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


39 L673/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.
(termen de adoptare tacită:  24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


40 L638/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

41 L651/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.
(termen de adoptare tacită:24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


42 L688/18.11.2014    Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


43 L653/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


44 L655/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
 (termen de adoptare tacită:24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


45 L672/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 20 alin. (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică  


46  L726/02.12.2014    Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:  ordinară


47 L656/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru interpretarea art. 175 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în categoria funcţionarilor publici, în înţelesul Codului penal, a parlamentarilor şi a Preşedintelui României.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere  
Caracterul legii: organică


48 L701/24.11.2014    Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere  
Caracterul legii: organică 


49 L699/24.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 


50 L697/24.11.2014    Propunerea legislativă pentru completarea art. 99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 


 III.       Vot final 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L551/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul de pensii publice. 
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
2  L557/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 169 din 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 (termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Adoptat
3 L540/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere 
Caracterul legii: ordinară


Respins
4 L535/09.09.2014    Propunerea legislativă - Legea meşteşugarilor artizani.    
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere ( + amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară


Respins
5 L506/09.09.2014    Propunerea legislativă privind decuplarea consumului de energie de creşterea economică a ţării.
 (termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
6 L541/09.09.2014    Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

Respins
7  L538/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative.                                                                      
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
8 L558/09.09.2014    Propunerea legislativă privind declararea satului Bicaciu, judeţul Bihor localitate-martir a luptei anticomuniste.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
9 L528/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
10 L527/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară.   
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
11 L539/09.09.2014    Propunerea legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale şi a oricărei forme de secesionism.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
12 L515/09.09.2014    Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 587 din Codul de Procedură Penală.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
13 L510/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
14  L505/09.09.2014    Propunerea legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic. 
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
15 L526/09.09.2014    Propunerea legislativă privind înfiinţarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigaţie. 
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
16 L503/09.09.2014    Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcţiilor reprezentative pentru România.
 (termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
17 L565/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
18 L548/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia românilor de pretutindeni
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
19 L547/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 194 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
20 L543/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
21 L534/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 57, alineatul (4) şi a articolului 84, alineatul (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
22 L483/09.09.2014    Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
23 L508/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 82 din 13 iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr. 406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
24 L517/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului          nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.  - procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)

Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
25 L549/09.09.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolelor 55 şi 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
 Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică


Adoptat
26 L751/12.12.2014    Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane.
(termen de adoptare tacită: 18.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
27 L620/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea lit. f) a alin. (1) din art. 21 al Ordonanţei nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale. )
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
28 L644/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
29 L671/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 25 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor.
 (termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
30 L654/18.11.2014    Propunerea legislativă privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la acţiuni militare în afara teritoriului statului român.                                                                         
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
31 L618/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
32 L619/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

Respins
33 L626/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru completarea art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică


Adoptat
34 L632/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 229 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
35 L648/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
36 L669/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară  


Adoptat
37 L663/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 42 şi 47 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 


Respins
38 L679/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
39 L637/18.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
40 L706/24.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. 
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
41 L716/24.11.2014    Propunerea legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
42 L712/24.11.2014    Propunerea legislativă privind reglementarea meseriei de asistent-supraveghetor în ciclul preşcolar de învăţământ.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
43 L729/02.12.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de admitere
Caracterul legii:  ordinară


Adoptat
44 L7/09.02.2015    Proiectul de lege pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a   art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.  
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
45 L2/09.02.2015    Proiectul de lege privind administratorii de fonduri de investiţii alternative.  – procedură de urgenţă  – prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital           
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
46 L696/24.11.2014    Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                       
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 


Respins
47 L698/24.11.2014    Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 356, alineatul (3), din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 


Respins
48 L592/18.11.2014 Proiectul de lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative. prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită:
24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
49 L545/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Decretului – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
50 L555/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
51 L518/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
52 L532/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr. 3 din Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
53 L502/09.09.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 - privind sistemul de pensii.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
54 L519/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. - procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
55 L530/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


Adoptat
56 L559/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
57 L537/09.09.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
Go to top