Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 03 martie 2015


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

15:00 17:00


I. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L504/09.09.2014 
L564/09.09.2014
 
L407/16.06.2014
 
L408/16.06.2014
 
L409/16.06.2014
 
L410/16.06.2014
 
L411/16.06.2014
 
L412/16.06.2014
 
L413/16.06.2014
 
L415/16.06.2014
 
L416/16.06.2014
 
L417/16.06.2014
 
L418/16.06.2014
 
L420/16.06.2014
 
L421/16.06.2014
 
L422/16.06.2014
 
L423/16.06.2014
 
L424/16.06.2014
Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare la data de 26 februarie 2015 și 2 martie 2015, a următoarelor iniţiative legislative:
 1. Propunerea legislativă privind declararea satelor Tărcaia şi Grădinari, judeţul Bihor localităţi -martir.  
 2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România.  
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. 
 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990. 
 5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale.  
 6. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului.  
 7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 106 din Legea 263/2010.   
 8. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.  
 9. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative de proprietate.  
 10. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013.                                                  
 11. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.  
 12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.  
 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.  
 14. Propunerea legislativă pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.    
 15. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul muncii.  
 16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă. 
 17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 20 din Legea cadru     nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.  
 18. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.  
2 Fişier Rapoartele asupra petiţiilor primite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii în:  
              - semestrul al II -lea  al anului 2014
              - trimestrul al III -lea al anului 2014
              - trimestrul al IV-lea al anului 2014
  -     (se prezintă plenului Senatului – art.170 alin. (4) din Regulamentul Senatului)
3 Fişier Proiectul de hotărâre privind  modificarea şi completarea Regulamentului Senatului
                   -    se supune la vot (art. 136 alin. (2) se aprobă cu votul majorităţii senatorilor)
4 Fişier Validarea preşedintelui şi vicepreşedintelui Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, precum şi a membrilor Consiliului ştiinţific al acestuia.
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                 -     se supune la vot (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)

II.  Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L4/09.02.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România. prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 19.03.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
2 L3/09.02.2015 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului.  – prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
3 L8/09.02.2015 Proiectul de lege privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
4 L685/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 24/2000 - privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
5 L642/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
6 L687/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru memoria şi condamnarea totalitarismului comunist.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
7 L672/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 20 alin. (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică  
8 L76/09.02.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
9 L640/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică 
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
10 L662/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru politică externă
                         Comisia românilor de pretutindeni
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
11 L10/09.02.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
12 L660/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
13 L622/18.11.2014 Propunerea legislativă privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia. – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
14 L624/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
15 L639/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
16 L646/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
17 L16/09.02.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
18 L631/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 14 şi 142 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi regim de închiriere.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
19 L650/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3, alin. 1, lit. b din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
20 L667/18.11.2014 Propunerea legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum şi dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară  
21 L678/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor Ordinului nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
22 L647/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: ordinară
23 L728/02.12.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art. 14, alin. (4) şi Art. 14, alin. (4), lit. a.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
24 L47/09.02.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului                       
                      Raport de admitere cu amendamente admise
  Caracterul legii: ordinară
25 L731/02.12.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:  organică
Go to top