Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 04 martie 2015


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

10:30 13:00
PAUZĂ

13:00 14:00
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- continuarea dezbaterilor asupra iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (ora 16,00)

14:00 17:00


I.    Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 9 – 14 martie  2015.
2 L687/18.11.2014 Aprobarea solicitării de retragere a următoarei iniţiative legislative:
- Propunerea legislativă pentru memoria şi condamnarea totalitarismului comunist.
         - se supune la vot (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)

II.    Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L10/09.02.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
2 L660/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Respins
3 L622/18.11.2014 Propunerea legislativă privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia.  – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
4 L624/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
5 L639/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
6 L646/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
7 L21/09.02.2015 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
8 L16/09.02.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
9 L631/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 14 şi 142 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi regim de închiriere.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
Respins
10 L650/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3, alin. 1, lit. b din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
11 L667/18.11.2014 Propunerea legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum şi dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară  
Respins
12 L678/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor Ordinul nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
13 L647/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
14 L728/02.12.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art. 14, alin. (4) şi Art. 14, alin. (4), lit. a.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
15 L47/09.02.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului                       
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
16 L731/02.12.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:  organică
Respins
17 L628/18.11.2014 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
18 L658/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Art. 17 şi 25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                         Comisia pentru mediu
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
19 L664/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Comisia pentru mediu
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară  
Respins
20 L677/18.11.2014 Propunerea legislativă privind solicitarea, constituirea şi administrarea garanţiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum şi pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
21 L709/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 62 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
22 L24/09.02.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor.
(termen de adoptare tacită: 23.03.2015)
Comisie fond: Comisia apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   
                       Raport de admitere cu amendamente admise                   
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
23 L710/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea anexei din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
Respins
24 L638/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
25 L651/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
26 L653/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
27 L655/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
28 L673/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
29 L688/18.11.2014 Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. 
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
Respins
30 L674/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
31 L645/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completare a Art. 18 şi Art. 20 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi drepturile copilului - Republicată.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise 
Caracterul legii: organică
Adoptat
32 L670/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică  
Respins
33 L676/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
34 L680/18.11.2014 Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru nou-născuţi şi încurajarea prezentării la consultaţiile prenatale.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
35 L683/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii. 
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
Respins
36 L684/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
37 L661/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 33 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
38 L732/02.12.2014 Propunerea legislativă pentru completarea art. 29622 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
39 L643/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
40 L641/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                       Raport de respingere  
Caracterul legii: ordinară
41 L707/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Naţionale a Iei Româneşti.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
42 L668/18.11.2014 Propunerea legislativă privind siguranţa în unităţile de învăţământ.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară  
43 L682/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 230 din 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
44 L722/02.12.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
45 L727/02.12.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 523/2003 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului "Schi în România".
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:  ordinară
46 L665/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară  
47 L702/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative. adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                     
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
48 L625/18.11.2014 Propunerea legislativă privind modificarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
49 L629/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia românilor de pretutindeni 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
50 L711/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.41 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare. – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 26.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
51 L695/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.– adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                    
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică 
52 L118/10.02.2014 Propunerea legislativă privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
53 L171/03.03.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului.– adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

III.  Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L4/09.02.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România. prioritate legislativă a Guvernului            
 (termen de adoptare tacită: 19.03.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
2 L3/09.02.2015 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului. prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
Respins
3 L8/09.02.2015 Proiectul de lege privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
Respins
4 L685/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 24/2000 - privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
5 L642/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
6 L672/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 20 alin. (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică  
Respins
7 L76/09.02.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită:28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
8 L662/18.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 24.03.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru politică externă
                         Comisia românilor de pretutindeni
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
Go to top