Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 30 martie 2015

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00

16:00 18:00
Pauză

18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI (transmisie radio) 18:15 19:45


I.    Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L531/09.09.2014  
L708/24.11.2014
Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare la data de 25 şi 26 martie 2015, a următoarelor iniţiative legislative:
 - Propunerea legislativă pentru modificarea art. 301 şi art. 308 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.                                  
 - Propunerea legislativă privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere

2 b134/27.03.2015 
b135/27.03.2015

(b132/27.03.2015) L124/30.03.2015
Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative:
1.     Proiectul de lege privind Codul fiscal
2.     Proiectul de lege privind Codul de procedură fiscală
3.    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale – adoptată de Camera Deputaţilor 


Adoptat
3 Proiect de Hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr.1 din Tratatul de la Lisabona:
Proiectul de Hotărâre în legătură cu Raportul privitor la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor  - Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor - COM (2014) 209 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene


Fişier hotarare proiect 209.pdf

II.      Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L343/27.05.2014 Proiectul de lege pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România. - reexaminare 16.12.2014 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere cu amendamente admise (a legii)
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
2 L32/09.02.2015 Propunerea legislativă privind Cinematografia.
 (termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

Respins
3 L124/30.03.2015
(b132/27.03.2015)
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
                           Raport de admitere
Caracterul legii: organicăAdoptat
4 L722/02.12.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
5 L87/16.02.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind  gospodărirea localitaţilor urbane şi rurale.  - procedură de urgenţă
 (termen de adoptare tacită: 05.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


6 L730/02.12.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport suplimentar de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii:  ordinară


7 L68/09.02.2015   Propunerea legislativă privind etichetarea produselor alimentare care conţin gluten şi/sau lactoză.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


8 L36/09.02.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


9 L48/09.02.2015 Propunerea legislativă privind standardizarea naţională.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere cu amendamente admise
  Caracterul legii: ordinară


10 L49/09.02.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Art. 39, Art. 293 şi Art. 294 din OUG 34/2006, actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
  Caracterul legii: ordinară

11 L56/09.02.2015  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.
 (termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru transporturi şi energie
                        Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
  Caracterul legii: ordinară


12 L35/09.02.2015 Propunerea legislativă pentru stimularea investiţiilor străine directe în România.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


13 L71/09.02.2015 Propunerea legislativă pentru completarea  Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
(termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


14 L107/02.03.2015 Proiectul de lege pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora.
 (termen de adoptare tacită: 19.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


15 L115/16.03.2015      Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                  
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


16 L30/09.02.2015 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
 (termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


17 L67/09.02.2015 Propunerea legislativă  privind medicina şcolară.
 (termen de adoptare tacită: 28.04.2015)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


18 L110/09.03.2015 Propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


19 L116/16.03.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completare a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


20 L114/16.03.2015            Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale.  – respinsă de Camera Deputaţilor                                                           
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


21 L86/16.02.2015   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
 (termen de adoptare tacită: 05.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


22 L92/16.02.2015 Propunerea legislativă privind protejarea pădurilor din România.                                                      
(termen de adoptare tacită: 05.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                         Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


23 L99/23.02.2015   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.  
(termen de adoptare tacită: 12.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 III.       Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L108/02.03.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                    
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică


Adoptat
2 L702/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative. adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                       
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 


Respins
3 L692/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 18 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 


Respins

IV.       ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI    orele 18,15 – 19,45              
                      (transmisie radio)

Go to top