Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 07 septembrie 2015

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (iniţiative legislative cu caracter organic) (ora 17,00)

16:00 18:00
Pauză

18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI  (transmisie radio)

18:15 19:45


I.    Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L272/26.05.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.
(termen de adoptare tacită: 12.10.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică 


2 L270/26.05.2015 Propunerea legislativă privind reglementarea creanţelor cesionate.
(termen de adoptare tacită: 12.10.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


3 L273/26.05.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările şi completările ulterioare, republicată.
(termen de adoptare tacită: 12.10.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
4 L327/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 29.10.2015)
Comisie fond: Comisia  economică, industrii şi servicii
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară 


Adoptat
5 L326/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru completarea unor prevederi ale Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 29.10.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
6 L315/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
(termen de adoptare tacită: 29.10.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
7  L222/11.05.2015 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Colegiului Bijutierilor din România.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2015)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
8 L275/26.05.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 12.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
9 L274/26.05.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 12.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


10 L343/29.06.2015 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită:12.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară 


Adoptat
11 L271/26.05.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 12.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


12 L283/02.06.2015 Propunerea legislativă privind pensiile militare de stat.
(termen de adoptare tacită: 19.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
13 L309/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 29.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


Respins
14  L317/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru completarea art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991.
(termen de adoptare tacită: 29.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
15  L320/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 1122, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003.
(termen de adoptare tacită: 29.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
16 L311/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 29.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


Adoptat

III.      Vot final

IV.      ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI   

Go to top