Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 15 septembrie 2015


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea şi votul asupra moţiunii simple cu tema Transporturile sub guvernarea PSD sau drumurile care nu duc nicăieri

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic)

16:00 18:00
Pauză

18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI 18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 15 – 19  septembrie 2015.
2 Declaraţie cu ocazia Zilei Internaţionale a Democraţiei 
3 Fişier Dezbaterea și votul asupra moțiunii simple cu tema: ” Transporturile sub guvernarea PSD sau drumurile care nu duc nicăieri ”
4 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative
1.   Proiectul de lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar (b444/07.09.2015)
2.   Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări  (b448/08.09.2015)
3.   Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015  (b451/10.09.2015) – adoptat de Camera Deputaţilor
4.   Proiectul de lege privind ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015  (b452/10.09.2015)  –  adoptat de Camera Deputaţilor
5 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaților, ca prima Camera sesizată, a unor inițiative legislative:
  1. Legea pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006  (L247/17.06.2013) – reexaminare/ 25.06.2015 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 442/10.06.2015)
  2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (L302/02.09.2015)
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului numărul 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare (b273/29.05.2015)
  4. Propunerea legislativă privind industria naţională de apărare (b286/08.07.2015)
  5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (b287/08.07.2015)
  6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea LEGII nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, publicată în M.Of. nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare (b311/23.07.2015)
  7. Propunerea legislativă referitoare la completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (b330/31.07.2015)
  8. Propunerea legislativă pentru completarea art. 63 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (b332/31.07.2015)
6 Modificări în componenţa nominală a unor comisii permanente
7 Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la  Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România
8 Fişier Raportul asupra petiţiilor primite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii  pe semestrul I al anului 2015
-        Raportul pe trimestrul I al anului 2015
-        Raportul pe trimestrul al II-lea al anului 2015

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L333/22.06.2015 Proiectul de lege privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare.
 (termen de adoptare tacită: 05.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
2 L334/22.06.2015 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei. - prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită:  05.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
3 L306/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (5) al art. 53 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic.
(termen de adoptare tacită: 29.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

      III.      Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L357/02.09.2015 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006  privind  prevenirea
şi combaterea dopajului în sport.  - prioritate legislativa a Guvernului – procedură de urgenţă 
 (termen de adoptare tacită: 18.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
2 L326/25.02.2007 Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe.  - adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
3 L325/25.02.2007 Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
4 L324/25.02.2007 Propunerea legislativă privind activitatea de informaţii, contrainformaţii şi de protecţie. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
5 L323/25.02.2007 Propunerea legislativă – Legea securităţii naţionale a României. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
6 L322/25.02.2007 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritaţii Naţionale pentru Interceptarea Comunicaţiilor. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
7 L602/26.10.2005 Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. 
- adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
8 L519/05.10.2005 Propunerea legislativă privind comunitatea de informaţii pentru securitatea naţională a României.  respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
9 L282/02.06.2015 Propunerea legislativă privind modificarea art. 13 din Legea audiovizualului nr. 504/2002. – respinsă de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
10 L190/27.04.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                      
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport suplimentar de admitere cu un amendament admis (+ amendament 
                        respins)
Caracterul legii: organică
11 L693/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale în vederea punerii de acord cu Deciziile Curţii Constituţionale nr. 53/2011, 54/2011 şi 738/2012. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                        
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică 
12 L297/08.06.2015 Propunerea legislativă pentru completarea art. 69 al Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. – respinsă de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
13 L296/08.06.2015 Propunerea legislativă privind completarea unor prevederi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi a unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului. – respinsă de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

IV.      ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top