Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 16 septembrie 2015


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

15:00 17:00


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 21 – 26  septembrie 2015.
2 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaților, ca prima Camera sesizată, a unor inițiative legislative:
  1. Legea pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006  (L247/17.06.2013) – reexaminare/ 25.06.2015 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 442/10.06.2015)
  2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (L302/02.09.2015)
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului numărul 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare (b273/29.05.2015)
  4. Propunerea legislativă privind industria naţională de apărare (b286/08.07.2015)
  5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (b287/08.07.2015)
  6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea LEGII nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, publicată în M.Of. nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare (b311/23.07.2015)
  7. Propunerea legislativă referitoare la completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (b330/31.07.2015)
  8. Propunerea legislativă pentru completarea art. 63 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (b332/31.07.2015)
3 Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Senatului nr.48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România
4 Fişier Raportul asupra petiţiilor primite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii  pe semestrul I al anului 2015
-        Raportul pe trimestrul I al anului 2015
-        Raportul pe trimestrul al II-lea al anului 2015
5 Fişier Numirea unor membri ai Consiliului Național de Integritate

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L333/22.06.2015 Proiectul de lege privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare
(termen de adoptare tacită: 05.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
2 L334/22.06.2015 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei.  – prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită:  05.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
3 L306/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (5) al art. 53 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic.
(termen de adoptare tacită: 29.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 
Respins
4 L318/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.
 (termen de adoptare tacită: 29.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
5 L268/26.05.2015 Propunerea legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii.
 (termen de adoptare tacită: 12.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere ( + amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
Respins
6 L251/18.05.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului.   – procedură de urgenţă
 (termen de adoptare tacită: 05.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
7 L321/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 351 din Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014. 
(termen de adoptare tacită: 29.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
8 L325/15.06.2015 Propunerea legislativă privind monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean. (
 (termen de adoptare tacită: 29.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
9 L230/11.05.2015 Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
10 L274/26.05.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 12.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport suplimentar de admitere
Caracterul legii: ordinară
11 L322/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 144 din 28 octombrie 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014.
 (termen de adoptare tacită: 29.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
12 L324/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
 (termen de adoptare tacită: 29.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
13 L284/02.06.2015 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 263/2010 Legea pensiilor, republicată.  (termen de adoptare tacită: 19.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
14 L308/15.06.2015 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorităţii tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez.
(termen de adoptare tacită: 29.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
                        Raport de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
Go to top