Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 14 octombrie 2015

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE

09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 19  – 24 octombrie  2015.


2 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative:
  1. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă între România şi Republica Moldova semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015. -  adoptat de Camera Deputaţilor (b521/13.10.2015)
  2. Propunerea legislativă privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul electoral. (b522/14.10.2015)


II.  Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L446/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică 


2 L396/02.09.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
(termen de adoptare tacită: 20.10.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


3 L346/29.06.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2014, cu modificările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 16.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Comisia pentru egalitatea de şanse
                        Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: organică 


4 L413/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru completarea alin (1), art. 88 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport  de respingere
Caracterul legii: organică


5 L439/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: organică


6 L447/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport  de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
7 L471/02.09.2015 Propunerea legislativă privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport  de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii:  organică


8 L340/29.06.2015 Propunerea legislativă pentru completarea art. 1 al OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată prin Legea nr. 71/2015.
(termen de adoptare tacită: 16.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
9 L409/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport  de admitere
Caracterul legii: ordinară


10 L440/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport  de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
11 L455/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru adoptarea directivei UE în domeniul muncii - repausul săptămânal
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport  de respingere
Caracterul legii: organică


12 L457/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010
(termen de adoptare tacită:  19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport  de respingere
Caracterul legii: ordinară


13 L314/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 02.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


Respins
14 L316/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 02.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
15 L464/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare  – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                         Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere 
Caracterul legii:  ordinară


Respins
16 L454/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006   – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului                                                                 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
17 L429/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
18 L435/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
19 L451/02.09.2015 Propunerea legislativă privind folosirea documentelor create anterior anului 1990 care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României depuse spre păstrare permanentă la Arhivele Naţionale şi care conţin marcaje de informaţii clasificate.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
20 L424/02.09.2015 Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor profesionale.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială  
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


21 L443/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere 
Caracterul legii: organică


22 L503/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere 
Caracterul legii:  organică


23 L449/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


24 L434/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru completarea art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


25 L492/02.09.2015 Propunerea legislativă privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru mediu
                        Raport de admitere
Caracterul legii:  ordinară


26 L497/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru mediu
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii:  ordinară


27 L482/02.09.2015 Propunerea legislativă privind completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru mediu
                        Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii:  organică


28 L426/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Art. 12, alin. (1) din Legea Farmaciei nr.266/2008, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 85 din 02 februarie 2015.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


29 L490/02.09.2015 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


30 L502/02.09.2015 Propunerea pentru modificarea şi completarea alin (1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:  ordinară


31 L500/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:  ordinară


32 L499/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:  ordinară


33 L498/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 243/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii:  organică


34 L467/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru completarea art. 51 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de admitere
Caracterul legii:  ordinară


35 L468/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru completarea articolului nr. 13 din Ordonanţa Guvernului  nr. 39/2005 privind cinematografia
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de admitere
Caracterul legii:  ordinară


36 L480/02.09.2015 Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua Trianonului şi a luptei împotriva asupririi maghiare
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de respingere
Caracterul legii:  organică


37 L475/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua bărbatului
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
                        Raport de admitere
Caracterul legii:  ordinară


38 L487/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
                        Raport de respingere
Caracterul legii:  ordinară


39 L411/02.09.2015 Propunerea legislativă privind revenirea la denumirea oficială de "ţigani" a persoanelor intitulate "de etnie romă".
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


Go to top