Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 03 noiembrie 2015

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter ordinar)  - ora 12,00
10:00 13:00


 
I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L341/29.06.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
(termen de adoptare tacită: 16.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
(continuare dezbateri)


2 L495/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport  de respingere
Caracterul legii:  organică


3 L417/02.09.2015 Propunerea legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
                       propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii
                       partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice si a                 
                       campaniilor electorale
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


4 L418/02.09.2015 Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
                        propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii
                        partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice si a  
                        campaniilor electorale
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


5 L419/02.09.2015 Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
                       propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii   
                       partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice si a  
                       campaniilor electorale
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


6 L460/02.09.2015 Propunerea legislativă privind organizarea, desfăşurarea şi exercitarea votului prin corespondenţă de către cetăţenii români din străinătate
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
                       propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii
                       partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice si a
                       campaniilor electorale
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


7 L487/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
                        Raport de respingere
Caracterul legii:  ordinară


Respins
8 L411/02.09.2015 Propunerea legislativă privind revenirea la denumirea oficială de "ţigani" a persoanelor intitulate "de etnie romă".
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 


Respins
9 L461/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 266/2008 privind modul în care funcţionează farmaciile şi cum se vând medicamentele.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
10 L347/29.06.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică şi a articolului 29 al Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică. 
 (termen de adoptare tacită: 16.11.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară 


Respins
11 L407/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
12 L431/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare.
 (termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
13 L448/02.09.2015 Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare şi funcţionare a pieţelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare. 
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
14 L459/02.09.2015 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua naţională a combaterii risipei alimentare
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
15 L477/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere 
Caracterul legii:  ordinară


Respins
16 L433/02.09.2015 Propunerea legislativă privind dezvoltarea finanţărilor participative (crowdfunding). (termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
17 L523/05.10.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi  - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                       
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


18 L517/28.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 – adoptată de Camera Deputaților
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport  de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


19 L526/05.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


20 L524/05.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011- adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


21 L538/12.10.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 - adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


22 L550/19.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - adoptată de Camera Deputaţilor                                   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


23 L551/19.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale  - respinsă de Camera Deputaţilor                                   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


24 L547/19.10.2015 Propunerea legislativă referitoare la completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Go to top