Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 09 noiembrie 2015

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în plenul Senatului

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00

16:00 18:00
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI 18:15 19:45
Pauză

18:00 18:15


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative:
1.     Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii (b421/02.09.2015)
2.     Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 21/1991 privind cetăţenia română (b422/02.09.2015)
3.     Propunerea  legislativă privind modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 (b425/02.09.2015)
4.     Propunerea  legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (b426/02.09.2015)
5.     Propunerea  legislativă pentru modificarea lit. m) şi p) ale alin. (1) al art. 42 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (b429/02.09.2015)
6.     Propunerea  legislativă  pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (b430/02.09.2015)
7.     Propunerea  legislativă pentru modificarea lit. c) a alin.(1) al art. 7 din Legea  nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale (b438/03.09.2015)
8.     Propunerea  legislativă pentru completarea art. 67 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (b439/03.09.2015)
9.     Propunerea  legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b440/03.09.2015)


2 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaților, ca prima Camera sesizată, a unei inițiative legislative:
1.     Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (5) al art. 51 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. (b450/19.10.2015)


3 Proiect de hotărâre cu privire la exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
1.     Proiect de hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în caz de criză şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate în unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid - COM 450
Raport: Comisia pentru afaceri europene  


Fişier COM 450.PDF

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L563/02.11.2015 Proiectul de lege privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional, semnat la Chişinău la 27 august 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale adiţionale, precum şi pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional semnat la Bucureşti la 23 septembrie 2015 şi la Chişinău la 24 septembrie 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 miloane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru Protocoale adiţionale. – adoptat de Camera Deputaților  – procedură de urgenţă
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


2 L337/22.06.2015 Propunerea legislativă pentru completarea art. 1 din Legea nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.  – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 09.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară 

3 L529/05.10.2015 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic preliminar între Côte d'Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan la 26 noiembrie 2008 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009. - adoptat  de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


4 L528/05.10.2015 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaoundé la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009.  - adoptat  de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


5 L554/26.10.2015 Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice.   - procedură de urgenţă 
(termen de adoptare tacită: 10.02.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


6 L367/02.09.2015 Proiectul de lege privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional.  
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendamente
                       respinse)
Caracterul legii: ordinară


7 L545/19.10.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


8 L482/02.09.2015 Propunerea legislativă privind completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Comisia pentru mediu
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii:  organică


9 L475/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua bărbatului. 
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
                        Raport suplimentar de admitere
Caracterul legii:  ordinară


10 L368/02.09.2015 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


11 L432/02.09.2015 Propunerea legislativă privind modificarea prevederilor art. 6, alin (2), lit. f  şi art. 15, alin. (2) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


12 L441/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/19901 societăţilor şi reglementarea echivalării  funcţiilor. 
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


13 L428/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


14 L494/02.09.2015 Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator.
 (termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară


15 L516/28.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. – respinsă de Camera Deputaților
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere 
Caracterul legii: organică


16 L522/05.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completare a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaților
Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport                         
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


17 L537/12.10.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii privind siguranţa naţională a României   nr. 51 din 29 iulie 1991. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


III.      Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L495/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
 (termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport  de respingere
Caracterul legii:  organică 

2 L417/02.09.2015 Propunerea legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.
  (termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
                       propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii
                       partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice si a               
                       campaniilor electorale
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


3 L418/02.09.2015 Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic.
 (termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
                       propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii
                       partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice si a               
                       campaniilor electorale
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


4 L419/02.09.2015 Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.
 (termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
                       propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii
                       partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice si a               
                       campaniilor electorale
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


5 L460/02.09.2015 Propunerea legislativă privind organizarea, desfăşurarea şi exercitarea votului prin corespondenţă de către cetăţenii români din străinătate. 
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
                       propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii
                       partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice si a               
                       campaniilor electorale
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


6 L517/28.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. – adoptată de Camera Deputaților
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport  de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


7 L526/05.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


8 L524/05.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.- adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


9 L538/12.10.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


10 L550/19.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale     nr. 1/2011. - adoptată de Camera Deputaţilor                                   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


11 L551/19.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  - respinsă de Camera Deputaţilor                                   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


12 L547/19.10.2015 Propunerea legislativă referitoare la completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. - respinsă de Camera Deputaţilor                                  
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


 IV.      ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top