Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 18 noiembrie 2015

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE

09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 12,30

10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 23  – 28 noiembrie  2015.


2 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative:
  1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 269 din 2009 privind Codul penal (b445/07.09.2015)
  2. Propunerea legislativă privind impozitul specific unor activităţi (b545/23.10.2015


3
Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la 16 noiembrie 2015, a următoarei inițiative legislative:
 
- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (L341/29.06.2015)

4 Informare din partea Președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, în temeiul Legii nr.121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român


Fişier informare_6.PDF

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L564/02.11.2015 Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere privind Cadrul Instituţional al Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo – adoptat de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
2 L437/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului III din Legea nr. 83/2015 privind completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


Adoptat
3 L484/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport suplimentar de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: organică


Respins
4 L369/02.09.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: ordinară


Respins
5 L393/02.09.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
6 L394/02.09.2015 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
7 L395/02.09.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
8 L465/02.09.2015 Propunerea legislativă privind sediul electronic al operatorilor economici
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
9 L444/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
10 L488/02.09.2015 Propunerea legislativă privind diminuarea risipei alimentare
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii:  ordinară


Respins
11 L453/02.09.2015 Propunerea legislativă privind interzicerea exportului de lemn
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: ordinară


Respins
12 L458/02.09.2015 Propunerea legislativă privind combaterea risipei alimentare
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
13 L466/02.09.2015 Propunerea legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro şi embriotransfer
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru sănătate publică
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii:  ordinară

Respins
14 L556/26.10.2015 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
15 L553/26.10.2015 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului  - procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 10.02.2016)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică


Adoptat
16 L555/26.10.2015 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
17 L515/28.09.2015 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei şi a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  -prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 16.12.2015)                      
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
                        Raport  comun de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică               


Adoptat
18 L247/17.06.2013 Legea pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – adoptată de Camera Deputaţilor reexaminare/ 23.10.2015 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 442/10.06.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică


Adoptat
19 L549/19.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004  - adoptată de Camera Deputaţilor   – procedură de urgenţă
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică


Respins
20 L560/02.11.2015 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie - septembrie 2015.
(termen de adoptare tacită 21.12.2015.)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară


Adoptat

III.      Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L495/02.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport  de respingere
Caracterul legii:  organică 


Respins
2 L417/02.09.2015 Propunerea legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
                       propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii  
                       partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice si a
                       campaniilor electorale
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
3 L418/02.09.2015 Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
                       propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii
                       partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice si a
                       campaniilor electorale
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
4 L419/02.09.2015 Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
                       propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii
                       partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice si a
                       campaniilor electorale
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
5 L460/02.09.2015 Propunerea legislativă privind organizarea, desfăşurarea şi exercitarea votului prin corespondenţă de către cetăţenii români din străinătate
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  
                       propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii
                       partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice si a
                       campaniilor electorale
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
6 L482/02.09.2015 Propunerea legislativă privind completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
(termen de adoptare tacită: 19.11.2015)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Comisia pentru mediu
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii:  organică


Adoptat
7 L545/19.10.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
(termen de adoptare tacită: 08.12.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


8 L517/28.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 – adoptată de Camera Deputaților
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport  de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


Respins
9 L526/05.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
10 L524/05.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011- adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
11 L538/12.10.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 - adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                  
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
12 L550/19.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 - adoptată de Camera Deputaţilor                                 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
13 L551/19.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale  - respinsă de Camera Deputaţilor                               
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
14 L547/19.10.2015 Propunerea legislativă referitoare la completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


Respins
15 L522/05.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completare a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale – respinsă de Camera Deputaților
Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport                          
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică


Respins
Go to top