Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 23 noiembrie 2015

Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00

16:00 18:00
Pauză

18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI  18:15 19:45I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 30 noiembrie – 5 decembrie  2015.
2 Fişier Proiect de hotârâre privind bugetul Senatului României pe anul 2016.
3 Fişier Raportul asupra petițiilor primite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții în trimestrul al III – lea 2015.
4 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la 19 noiembrie 2015, a următoarelor inițiative legislative:
 
  1. Propunerea legislativă pentru completarea art. 97 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (L445/02.09.2015)
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului. (L470/02.09.2015)         
5 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative:
  1. Proiectul de lege privind achiziţiile sectoriale (b613/16.11.2015)
  2. Proiectul de lege privind achiziţiile publice (b614/16.11.2015)
  3. Proiectul de lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (b615/16.11.2015)
  4. Proiectul de lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de serviciu (b616/16.11.2015)
  5. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (b458/16.09.2015)
  6. Propunerea legislativă pentru interzicerea organizaţiilor politice cu caracter comunist (b460/17.09.2015)
  7. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea LEGII nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, publicată în M.Of. nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare (b311/20.11.2015) - respinsă de Camera Deputaţilor
6 Fişier Proiect de Hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor - Proiect de raport comun 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului reînnoit pentru cooperare europeană în domeniul tineretului (2010-2018) COM (2015) 429 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L559/26.10.2015 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti, la 27 februarie 2015. – adoptat de Camera Deputaţilor                                   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
2 L582/09.11.2015 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, a politicii comune de pescuit şi a politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării.
(termen de adoptare tacită: 24.12.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
3 L570/02.11.2015 Propunerea legislativă privind modificarea art. 49 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
(termen de adoptare tacită: 17.02.2016)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere cu un amendament admis  
  Caracterul legii: ordinară
Adoptat
4 L574/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014.
(termen de adoptare tacită: 17.02.2016)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere 
Caracterul legii: ordinară
Respins
5 L569/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(termen de adoptare tacită: 17.02.2016)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală    
                        Raport de respingere
  Caracterul legii: organică
Respins
6 L600/09.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.
 (termen de adoptare tacită: 24.02.2016)
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
7 L304/15.06.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Art. 96 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. – respinsă de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
8 L521/05.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. – respinsă de Camera Deputaților
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins

III.      Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L545/19.10.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc   - reluare vot
(termen de adoptare tacită:
08.12.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
Caracterul legii: organică
Respins

IV.      ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top