Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 21 decembrie 2015


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
vot final (ora 17,45)
17:00 18:00
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI

18:00 18:10


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 28  – 31 decembrie  2015.
2 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative:
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (b524/14.10.2015)
3 Informare din partea Președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, în temeiul Legii nr.121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român.
4 Fişier Proiecte de Hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 
1.     Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social şi Comitetul regiunilor – Noi avantaje pentru consumatorii de energie – COM (2015) 339 final
       Raport: Comisia pentru afaceri europene
 
2.     Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social şi Comitetul regiunilor - Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieţei energiei - COM (2015) 340 final
       Raport: Comisia pentru afaceri europene
5 Fişier Proiect de hotărâre cu privire la exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 
1.     Proiect de hotărâre cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1303/2013 şi (UE) nr.1305/2013 - COM (2015) 701 final
       Raport: Comisia pentru afaceri europene
                    Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                    Comisia economică, industrii şi servicii  

 
II.    Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L632/23.11.2015 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015. – adoptat de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
2  L516/28.09.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (2) al art. 15 din Legea  nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali – respinsă de Camera Deputaților                       
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport  suplimentar  de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
Adoptat
3 L618/16.11.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. – adoptată tacit de Camera Deputaților Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică

Adoptat
4 L617/16.11.2015 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană şi a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995. – adoptat de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
5 L626/16.11.2015 Propunerea legislativă privind impozitul specific unor activităţi. – procedură de urgenţă
 (termen de adoptare tacită: 09.03.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
6 L627/23.11.2015 Proiectul de lege privind achiziţiile sectoriale.  – procedură de urgenţă
  (termen de adoptare tacită: 16.03.2016)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
7 L628/23.11.2015 Proiectul de lege privind achiziţiile publice.  – procedură de urgenţă
  (termen de adoptare tacită: 16.03.2016)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
8 L629/23.11.2015 Proiectul de lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. –procedură de urgenţă 
(termen de adoptare tacită: 16.03.2016)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
9 L630/23.11.2015 Proiectul de lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.  – procedură de urgenţă 
(termen de adoptare tacită: 16.03.2016)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
10 L666/14.12.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2015 pentru modificarea art.51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
 (termen de adoptare tacită: 07.03.2016)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
11  L580/02.11.2015 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010
(termen de adoptare tacită: 24.02.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: organică
12 L607/09.11.2015 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată.
(termen de adoptare tacită: 02.03.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
13 L596/09.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
(termen de adoptare tacită: 02.03.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise   
Caracterul legii: organică
14 L620/16.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului.
(termen de adoptare tacită: 09.03.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
15 L579/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 158 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(termen de adoptare tacită: 24.02.2016)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
acterul legii: ordinară
16 L303/15.06.2015 Propunerea legislativă privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţii. adoptată tacit de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Comisia pentru sănătate publică                  
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
Adoptat

 III.      Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L523/05.10.2015

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi  - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                       
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
Adoptat
2 L379/10.06.2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
Adoptat

IV.      ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI 

Go to top