Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 08 februarie 2016


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00

16:00 18:00
Pauză 18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI (transmisie radio) 18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
1.      Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. (L35/02.02.2016)
2.Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. (L36/02.02.2016)
3.Propunerea legislativă privind acordarea cetăţeniei române membrilor comunităţilor româneşti de pretutindeni, victime ale raptului territorial sau conjuncturii istorice. (L37/02.02.2016)
4.      Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. (L42/02.02.2016)
5.      Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia. (L51/02.02.2016)
6.      Propunerea legislativă pentru completarea art. 41 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertifit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. (L53/02.02.2016)
7.      Propunerea legislativă pentru completarea art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (L54/02.02.2016)
8.      Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată. (L55/02.02.2016)
9.      Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2010. (L56/02.02.2016)
10.   Propunerea legislativă pentru modificarea Articolului unic al Legii nr. 376 din 28 decembrie  2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului. (L65/02.02.2016)
11.  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29, alineatul 2 şi a Anexei 4, punctul 8 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.  (L70/02.02.2016)
12.   Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (L71/02.02.2016)
13.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. (L79/02.02.2016)
14.   Propunerea legislativă pentru completarea Legii concurenţei nr. 21/1996. (L80/02.02.2016)
15.  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. (L81/02.02.2016)
16.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. (L86/02.02.2016)
17.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic  nr. 407/2006. (L90/02.02.2016)
18.   Propunerea legislativă privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore. (L91/02.02.2016
19.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe. (b419/01.09.2015) – adoptată de Camera Deputaţilor

2 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unor iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001, pentru modificarea Legii nr. 115/2015, Legii nr. 393/2004 şi Legii nr. 554/2004, precum şi pentru completarea Legii nr. 340/2004 în vederea stabilirii unor atribuţii ale prefecţilor privind validarea şi invalidarea mandatelor de consilieri, precum şi privind transmiterea unui punct de vedere în considerarea legalităţii actului administrativ. (b552/26.10.2015)
  2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate. (b599/10.11.2015)
3 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-cheie – COM (2015) 302 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  
4 Fişier Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 
1.     Proiect de hotărâre cu privire la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime – COM (2015) 646 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
2.     Proiect de hotărâre cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri – COM (2015) 648 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
3.     Proiect de hotărâre cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne– COM (2015) 627 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  

II.    Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L628/23.11.2015 Proiectul de lege privind achiziţiile publice.  – procedură de urgenţă
 (termen de adoptare tacită: 23.03.2016)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
2 L627/23.11.2015 Proiectul de lege privind achiziţiile sectoriale.  – procedură de urgenţă
  (termen de adoptare tacită: 23.03.2016)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
3 L630/23.11.2015 Proiectul de lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.  – procedură de urgenţă 
 (termen de adoptare tacită: 23.03.2016)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
4 L629/23.11.2015 Proiectul de lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.  – procedură de urgenţă 
 (termen de adoptare tacită: 23.03.2016)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L579/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 (termen de adoptare tacită: 02.03.2016)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
2 L611/09.11.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (termen de adoptare tacită: 09.03.2016)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere 
Caracterul legii: organică
3 L601/09.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
 (termen de adoptare tacită: 09.03.2016)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
4 L659/07.12.2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.16 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
(termen de adoptare tacită: 04.04.2016)  
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
5 L605/09.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal.
(termen de adoptare tacită: 09.03.2016)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
6 L606/09.11.2015 Propunerea legislativă pentru abrogarea OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, cu modificările şi completările ulterioare, republicată.
 (termen de adoptare tacită: 09.03.2016)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere 
Caracterul legii: organică
7 L655/07.12.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 7 alin. (3) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare.  – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 04.04.2016)  
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
8 L620/16.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului.
(termen de adoptare tacită: 16.03.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
9 L636/23.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. – respinsă de Camera Deputaților   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top