Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 09 februarie 2016


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter ordinar) - ora 12,00

10:00 13:00


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

II.    Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L628/23.11.2015 Proiectul de lege privind achiziţiile publice.  – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 23.03.2016)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
2 L627/23.11.2015 Proiectul de lege privind achiziţiile sectoriale. – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 23.03.2016)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
3 L630/23.11.2015 Proiectul de lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 23.03.2016)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
4 L629/23.11.2015 Proiectul de lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 23.03.2016)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
5 L626/16.11.2015 Propunerea legislativă privind impozitul specific unor activităţi. – procedură de urgenţă 
(termen de adoptare tacită: 16.03.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
Caracterul legii: ordinară
(sub rezerva depunerii raportului)
6 L608/09.11.2015 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.
(termen de adoptare tacită: 09.03.2016)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
7 L653/07.12.2015 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului    nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.
(termen de adoptare tacită: 04.04.2016)  
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
8 L621/16.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Dialogului Social nr. 62/2011.
(termen de adoptare tacită: 16.03.2016)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
9 L625/16.11.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 16.03.2016)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
10 L640/23.11.2015 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 192 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 23.03.2016)  
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
11 L650/02.12.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 30.03.2016)  
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
12 L646/02.12.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 54, alin. 1, lit. c)  din Legea  nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 30.03.2016)  
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
Go to top