Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 08 martie 2016

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter ordinar)- ora 12,00

10:00 13:00


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L623/16.11.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 269 din 2009 privind Codul penal. – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 16.03.2016)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere ( + amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
(continuare dezbateri)


2 L639/23.11.2015 Propunerea legislativă   pentru interzicerea organizaţiilor politice cu caracter comunist.  – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 23.03.2016)  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere ( + amendamente respinse)
Caracterul legii: organică


3 L19/02.02.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2015 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.  – prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 21.03.2016)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii                        
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
4 L7/02.02.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2016 pentru modificarea art.28 alin. (41) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.
(termen de adoptare tacită: 19.04.2016)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
5 L425/02.09.2015 Legea pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.  – reexaminare/09.12.2015 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
6 L660/07.12.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 165 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 04.04.2016)  
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


7 L685/21.12.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 13.04.2016)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


8 L689/21.12.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 13.04.2016)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică


9 L3/02.02.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.
(termen de adoptare tacită: 19.04.2016)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
10 L115/08.02.2016 Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 42 din legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2016)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


Respins
11 L15/02.02.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2016)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
12 L6/02.02.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.
(termen de adoptare tacită: 19.04.2016)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară


13 L656/07.12.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(termen de adoptare tacită: 04.04.2016)  
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


14 L672/14.12.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
(termen de adoptare tacită: 11.04.2016)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Comisia pentru mediu
                        Raport de admitere
Caracterul legii:  ordinară


15 L8/02.02.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
(termen de adoptare tacită: 19.04.2016)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


16 L72/02.02.2016 Propunerea legislativă pentru completarea art. 140, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 19.04.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                      
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


17 L75/02.02.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 500 din 2002 privind finanţele publice.
(termen de adoptare tacită: 19.04.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


18 L76/02.02.2016 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 19.04.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


19 L92/02.02.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
(termen de adoptare tacită: 19.04.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


20 L683/21.12.2015 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Funcţionarului Public.
(termen de adoptare tacită: 13.04.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară


21 L675/14.12.2015 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Funcţionarului Public.
(termen de adoptare tacită: 11.04.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


22 L572/02.11.2015 Propunerea legislativă privind procedura interpretării actelor normative.
(termen de adoptare tacită: 29.03.2016)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări                                       
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară


23 L677/14.12.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind noul Cod penal.
(termen de adoptare tacită: 11.04.2016)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: organică


Go to top