Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 06 septembrie 2016


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter ordinar) - ora 12.00

 
10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.  Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1
 
Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 12  – 17 septembrie  2016.

II.  Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L185/04.04.2016 Propunerea legislativă pentru completarea art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 14.09.2016)                                                            
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                    Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                    Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 
Adoptat
2 L256/07.06.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
(termen de adoptare tacită: 27.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                     Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
3 L423/02.09.2015 Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.– reexaminare/07.06.2016 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                     Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
                      (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L196/04.04.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal. – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 14.09.2016)                                                           
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                     Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
5 L186/04.04.2016 Propunerea legislativă privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul Serviciilor de Ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.
(termen de adoptare tacită: 14.09.2016)                                                           
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                     Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
6 L461/02.09.2015 Legea pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008. – reexaminare/31.03.2016 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică 
                     Raport de admitere cu amendamente admise (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
7 L652/02.12.2015 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. – reexaminare/31.03.2016 (la solicitarea Preşedintelui României) – procedură de urgenţă
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică 
                     Raport de admitere cu amendamente admise (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 
8 L229/18.04.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 12 din Legea farmaciei nr. 266/2008.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                     Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
9 L243/25.04.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 05.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                     Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
10 L211/11.04.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 21.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
                     Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
11 L356/13.06.2016 Propunerea legislativă privind completarea art. 30 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, actualizată.
(termen de adoptare tacită: 31.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
12 L230/18.04.2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
13 L371/13.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 139  din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 31.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
14 L212/11.04.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 21.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
15 L204/11.04.2016 Propunerea legislativă privind activitatea de prevenţie în sănătate. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor          
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică 
 
16 L208/11.04.2016 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 21.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Comisia pentru transporturi şi energie
                         Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
17 L240/25.04.2016 Propunerea legislativă pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29 din  22 august 1997 privind Codul aerian.
(termen de adoptare tacită: 05.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Comisia pentru transporturi şi energie
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
18 L225/18.04.2016 Propunerea legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
19 L247/03.05.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
(termen de adoptare tacită: 12.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
20 L248/03.05.2016 Propunerea legislativă privind înfiinţarea Institutului Naţional de Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din România - INPSUR.
(termen de adoptare tacită: 12.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
21 L271/07.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor.adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport  de admitere
Caracterul legii: organică
 
22 L206/11.04.2016 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate. - respinsă de Camera Deputaţilor                       
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 
23 L343/07.06.2016 Propunerea legislativă pentru reglementarea  numărului de ore alocate studiului disciplinei "Istorie" în învăţământul preuniversitar.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
24 L691/24.11.2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 262 alineatul (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.– adoptată tacit de Camera Deputaţilor -  procedură de urgenţă                                                                                        
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică 
 
25 L338/07.06.2016 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
26 L357/13.06.2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 31.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
27 L363/13.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 31.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
28 L364/13.06.2016 Propunerea legislativă pentru completarea art. 62 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 31.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
29 L369/13.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 77 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 31.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
30 L221/18.04.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. - respinsă de Camera Deputaţilor                        
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia economică, industrii şi servicii                  
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
31 L164/07.03.2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea şi educarea publicului inclusiv sub aspect ştiinţific şi tehnologic. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                                                                                   
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                         Raport de admitere cu amendamente admise (+amendament respins)
Caracterul legii: organică
 
32 L26/02.02.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ. - respinsă de Camera Deputaţilor                                                                                                                                                                                                                                               
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
33 L616/16.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – respinsă de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a
                        executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
34 L558/26.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice. – respinsă  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
35 L566/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale cu modificările şi completările ulterioare –  adoptată tacit de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării 
                        hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
36 L176/21.03.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004, privind statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.respinsă de Camera Deputaţilor                                                         
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării
                        hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
37 L270/07.06.2016 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române.adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                                           
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                                     
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
38 L246/03.05.2016 Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 134/2004 privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea  a IV-a Reţeaua de localităţi. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Go to top