Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 14 septembrie 2016


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter ordinar) - ora 12.00
10:30 13:00
DECLARAȚII POLITICE 09:00 10:30


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 - 10,30)

  1. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 19  – 24 septembrie  2016.
2 Declaraţie cu ocazia Zilei Internaţionale a Democraţiei.

II. Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L164/07.03.2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea şi educarea publicului inclusiv sub aspect ştiinţific şi tehnologic. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                                                                                      
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                      Raport de admitere cu amendamente admise (+amendament respins)
Caracterul legii: organică

                                                                                                                                   

 
2 L271/07.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor.adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                     Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
3 L206/11.04.2016 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                     Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                      Comisia pentru sănătate publică
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 
4 L186/04.04.2016  Propunerea legislativă privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul Serviciilor de Ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.   
(termen de adoptare tacită: 15.09.2016)                                                           
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                         Raport  suplimentar de admitere
Caracterul legii: ordinară
( punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)
Adoptat
5 L338/07.06.2016 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                     Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
6 L357/13.06.2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 31.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                     Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
7 L363/13.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 31.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
8 L364/13.06.2016 Propunerea legislativă pentru completarea art. 62 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 31.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                     Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
9 L369/13.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 77 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 31.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                     Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
10 L221/18.04.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                     Comisia economică, industrii şi servicii                  
                     Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
11 L26/02.02.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                     Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
12 L616/16.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – respinsă de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                     Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a
                        executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
13 L558/26.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice. – respinsă  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                     Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
14 L566/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale cu modificările şi completările ulterioare –  adoptată tacit de Camera Deputaților
C
omisie fond: Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării 
                        hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
                     Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                     Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
15 L176/21.03.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004, privind statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                     Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                     Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării
                        hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
                     Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
16 L270/07.06.2016 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române.adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                                     
                     Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                     Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
17 L246/03.05.2016 Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 134/2004 privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Go to top