Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 26 septembrie 2016


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17.00
16:00 18:00
Pauză 18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI  18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare la data de 22 septembrie 2016 a unei iniţiative legislative:
  1. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenţei României, ca zi de sărbătoare naţională. (L218/11.04.2016)                                                                                                                                                           
2 Fişier Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:

1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe - COM (2016) 434 final

Raport: Comisia pentru afaceri europene 

2. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 - COM (2016) 271 final

Raport: Comisia pentru afaceri europene  
 
3 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogroup -  Semestrul european 2016: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 - COM (2016) 95 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L388/21.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
(termen de adoptare tacită: 08.11.2016)
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                      Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
2 L122/23.03.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                       
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
3 L544/13.09.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
            Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
            Raport de admitere
Caracterul legii: organică


 
4 L667/14.12.2015 Proiectul de lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor  – prioritate legislativă a Guvernului – procedură de urgenţă
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii:  organică
 
Adoptat
5 L226/18.04.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 107/1996 Legea apelor.
(termen de adoptare tacită: 29.09.2016)
Comisie fond: Comisia pentru mediu 
Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică

 
Adoptat
6 L407/27.06.2016 Propunerea legislativă privind statutul personalului feroviar.
(termen de adoptare tacită: 14.11.2016)
Comisie fond:  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Comisia pentru transporturi şi energie         
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică

 
7 L56/02.02.2016 Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012. – reexaminare/25.07.2016 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
8 L429/05.09.2016 Proiectul de lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european.  – prioritate legislativă a Guvernului – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 22.11.2016)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
9 L253/07.06.2016 Proiectul de lege privind ceremoniile oficiale. – prioritate legislativă a Guvernului ​​​​​​​ – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 26.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
10 L291/07.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
(termen de adoptare tacită: 26.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
11 L326/07.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'',  pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 26.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
12 L298/07.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 51 din 08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice.
(termen de adoptare tacită: 26.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
13 L328/07.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 576 din 13 august 2010.
(termen de adoptare tacită: 26.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
14 L299/07.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local.
(termen de adoptare tacită: 26.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Comisia pentru transporturi şi energie
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
15 L241/25.04.2016 Propunerea legislativă privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate.
(termen de adoptare tacită: 06.10.2016)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
16 L249/03.05.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind  unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale  ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
(termen de adoptare tacită: 13.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor
                         statului şi privatizare
                        Raport suplimentar de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
17 L292/07.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.                                             
(termen de adoptare tacită: 26.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor
                        statului şi privatizare
                         Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 
Adoptat

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L195/04.04.2016 Propunerea legislativă pentru reglementarea şi organizarea votului electronic.
(termen de adoptare tacită: 12.10.2016)                                                           
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului     
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
2 L279/07.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.
(termen de adoptare tacită: 26.10.2016)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top