Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 04 octombrie 2016

Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00

 
16:00 18:00
Pauză 
18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI 18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1  Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare la data de  28 septembrie 2016 a unor iniţiative legislative:

1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin.(1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. (L261/07.06.2016)
                                                                                                   
2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil. (L262/07.06.2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                
2 Fişier Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:

1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022 – COM (2016) 442 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
2. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) – COM (2016) 411 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  
 
3 Fişier Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârilor Senatului nr.44/2011, 4/2012, 36/2012, 43/2012, 3/2013, 47/2013 și 50/2016, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.374/2016
4 Fişier Proiect de hotărâre privind vacantarea unui mandat de senator.
 

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L556/26.09.2016 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 19 mai 2016. - adoptat de Camera Deputaţilor                                                                                                                                    
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L122/23.03.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                    
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
(sub rezerva depunerii raportului)            
 
3 L452/05.09.2016 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2016)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară 
 
Adoptat
4 L345/13.06.2016 Legea pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995. reexaminare/20.09.2016 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 582/20.07.2016)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a
                       executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
Raport de admitere cu amendamente admise (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
5 L242/25.04.2016 Propunerea legislativă pentru Mamele Eroine privind indemnizaţia viageră pentru mamele care au născut şi crescut 3 copii sau mai mult de 3 copii.
(termen de adoptare tacită: 10.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
6 L398/27.06.2016 Proiectul de lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 15.11.2016)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                    Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
7 L187/04.04.2016 Propunerea legislativă privind Codul Rutier.
(termen de adoptare tacită: 13.10.2016)                                                           
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
8 L272/07.06.2016 Propunerea legislativă privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.
(termen de adoptare tacită: 27.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                     Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
9 L448/05.09.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestiunea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
10 L449/05.09.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
11 L463/05.09.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 27.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
12 L426/05.09.2016 Proiectul de lege privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită:
23.11.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
13 L442/05.09.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(termen de adoptare tacită: 24.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
14 L389/21.06.2016 Propunerea legislativă pentru completarea art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvenului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura şi modificarea art. II alin. (4) din Legea nr. 317/2009
(termen de adoptare tacită: 09.11.2016)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală            
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
15 L418/27.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 164 din 24 iunie 2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole.
(termen de adoptare tacită: 15.11.2016)
Comisie fond:  Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
16 L384/21.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Art. 3, Art. 10 şi Art. 12 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.  – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 09.11.2016)
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
17 L284/07.06.2016 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei.
(termen de adoptare tacită: 27.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
18 L430/05.09.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41)  din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
(termen de adoptare tacită: 23.11.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
19 L436/05.09.2016 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie.
(termen de adoptare tacită: 23.11.2016)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi  
                        privatizare
                         Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L280/07.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 27.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
2 L288/07.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 27.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
3 L296/07.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
(termen de adoptare tacită: 27.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Respins
4 L321/07.06.2016 Propunerea legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse.
(termen de adoptare tacită: 27.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială       
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 
Respins
5 L330/07.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 27.10.2016)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top