Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 18 aprilie 2017


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
16:00 18:00
Pauză
18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI 18:15 19:45


 

I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. (b143/12.04.2017) – adoptată de Camera Deputaţilor  
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală. (b29/08.02.2017)
  3. Propunerea legislativă privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului, din 12 iulie 2016 privind stabilirea normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193/1, din data de 19 iulie 2016.     (b31/09.02.2017)
2 Fişier Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
1.     Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice) - COM (2017) 10 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
2.     Proiect de hotărâre privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate - COM (2017) 136 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
3 Fişier Proiecte de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE - COM (2016) 715 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
             Comisia pentru politică externă
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE: provocări comune și modalități de unire a eforturilor pentru obținerea de rezultate mai bune - COM (2017) 63 final 
Raport: Comisia pentru afaceri europene
  1. Proiect de hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului – COM (2017) 24 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
4 Fişier Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005.
Raport suplimentar: Comisia pentru Regulament
 

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L56/27.03.2017 Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016. -  adoptat  de Camera Deputaţilor  – procedură de urgență -  prioritate legislativă a Guvernului                       
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L54/27.03.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 şi încheierea Convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 (termen de adoptare tacită: 17.05.2017)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L176/21.03.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004, privind statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.respinsă de Camera Deputaţilor                                                           
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins

III.    Vot final

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top