Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 12 iunie 2017


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic)
16:00 18:00
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI 18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege - Legea prevenirii. (b244/07.06.2017)
  2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. (b253/09.06.2017)
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. (b32/08.06.2017) – adoptată de Camera Deputaților
  4. Propunerea legislativă privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc.  (b123/04.04.2017)
  5. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. (b124/04.04.2017)
  6. Propunerea legislativă privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii  nr. 169/1997. (b125/04.04.2017)
  7. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.  (b128/04.04.2017)
2 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 
1.     Proiect de hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie organisme mai eficace de asigurare a respectării normelor și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne - COM (2017) 142 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
3 Fişier Proiecte de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 
        1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei - Verificarea ex post a adiționalității 2007-2013 - COM (2017) 138 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
        2.  Proiect de hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul  European și Consiliu - Crearea unui sistem de impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil pentru Uniunea Europeană - COM (2016) 682 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L118/15.05.2017
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.
(termen de adoptare tacită:04.09.2017)                           
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru afaceri europene
    Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L120/15.05.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu  legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007 -2013.
(termen de adoptare tacită: 05.09.2017)                           
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
3 L119/15.05.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern.
(termen de adoptare tacită:05.09.2017)                           
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L133/22.05.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.  - procedură de urgență
 (termen de adoptare tacită:11.10.2017)   
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
   Comisia pentru mediu
   Raport de admitere cu amendamente admise (+amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
5 L130/22.05.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcții aflate în proprietatea publică a statului.
(termen de adoptare tacită:13.09.2017)                           
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
Adoptat
6 L47/13.03.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptat  de Camera Deputaţilor   - prioritate legislativă a Guvernului 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere cu amendamente admise (+amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
7 L85/02.05.2017 Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica.
(termen de adoptare tacită:21.09.2017)                           
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
8 L263/07.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media                 
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
9 L78/18.04.2017 Propunerea legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Legii nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare. - respinsă de Camera Deputaţilor                                                              
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins

III.    Vot final

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top