Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 30 octombrie 2017

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic)ora 17,00
16:00 18:00
Pauză

18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI (transmisie radio) 18:15 19:45


I.  Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
1.     Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. (b516/24.10.2017)
2.     Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. (b520/25.10.2017) – respinsă de Camera Deputaților

 

2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de  24 octombrie 2017, a unor iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. (L93/02.05.2017)
  2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. (L144/29.05.2017)    


3 Proiectul de hotărâre privind contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2016.

Fişier Raport si PH - cont executie buget Senat.pdf
4 Solicitarea Comisiei pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului de a-și desfășura lucrările împreună cu Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare marți, 31 octombrie 2017, ora 9,00, în același timp cu plenul Senatului.

II.   INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L381/03.10.2017 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la  6 octombrie 2016. – adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
2 L380/03.10.2017 Proiectul de lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995. – adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
3 L154/06.06.2017 Propunerea legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara în domeniul privat al statului şi în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş.
(termen de adoptare tacită: 30.10.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
4 L102/08.05.2017 Propunerea legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 30.10.2017) 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Respins
5 L197/27.04.2015 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. - reexaminare/16.05.2017 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere (a legii) cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
6 L100/08.05.2017 Propunerea legislativă   pentru modificarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 30.10.2017)   
Comisie fond:Comisia economică, industrii şi servicii
                      Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                      Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară 

Adoptat
7 L330/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
8 L630/27.12.2016 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  – reexaminare/19.06.2017 (la solicitarea Preşedintelui României)  – prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
9 L169/12.06.2017 Propunerea legislativă privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.
(termen de adoptare tacită: 02.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
10 L370/25.09.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2017 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991. - prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 20.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
11 L265/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
12 L297/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări       
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 

Respins
13 L232/04.09.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.  – prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
14 L230/04.09.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
15 L353/04.09.2017 Propunerea legislativă privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
16 L372/25.09.2017 Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
17 L300/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

18 L328/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

19 L237/04.09.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

20 L267/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

21 L272/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 131 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

22 L316/04.09.2017 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 45 din Legea minelor    nr. 85/2003.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

23 L283/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                      Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

24 L342/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
 Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L319/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art .6 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

Adoptat

   IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top