Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 31 octombrie 2017

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE 09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

  1. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  6 - 11 noiembrie 2017.
 

II.   INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L300/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

2 L328/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
3 L237/04.09.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
4 L241/04.09.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
5 L158/12.06.2017 Proiectul de lege - LEGEA prevenirii. prioritate legislativă a Guvernului – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
02.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
6 L171/12.06.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 02.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
7 L267/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
8 L272/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 131 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

9 L316/04.09.2017 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 45 din Legea minelor nr. 85/2003.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

10 L283/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
   Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 

11 L342/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
   Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

12 L378/03.10.2017 Proiectul de lege pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate.
(termen de adoptare tacită: 27.12.2017)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

13 L358/12.09.2017 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
(termen de adoptare tacită: 05.12.2017)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

14 L286/04.09.2017 Propunerea legislativă privind câinii salvamontişti.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                   
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

15 L350/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

16 L314/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

17 L311/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 704 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

18 L341/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

19 L332/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

20 L337/04.09.2017 Propunerea legislativă privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

21 L313/04.09.2017 Propunerea legislativă privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

22 L276/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

23 L273/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

24 L277/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea  nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 

25 L279/04.09.2017 Propunerea legislativă privind modificarea Art. 2, alin. (1), Art. 3 din Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art. 2, alin. (1) şi Art. 5, alin. (3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

26 L284/04.09.2017 Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări             
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

27 L331/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

28 L43/13.03.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

29 L469/05.09.2016 Propunerea legislativă   pentru modificarea alin. (4) al art. 5 din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale republicată. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

30 L309/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

31 L373/25.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale  nr. 215/2001. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 

32 L334/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată prin Legea nr. 564/2001.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

33 L354/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului   nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

34 L292/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru susţinerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială            
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

35 L291/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 8 din Decretul-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială            
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

36 L155/02.04.2012 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 264 din Legea educaţiei naţionale  nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică 
 

37 L367/18.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

38 L400/27.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educaţia naţională. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Go to top