Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 07 noiembrie 2017


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE 09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)
 

 1. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  13 - 18 noiembrie 2017.
 
2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de  30 octombrie 2017, a unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate. (L104/08.05.2017)
3 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 
 1. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului  nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi a Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.  (b300/27.06.2017)
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă   nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare. (b304/27.06.2017)
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. (b315/29.06.2017)
 4. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.  (b316/29.06.2017)
 5. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii*)     (b318/29.06.2017)
 6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (b332/13.07.2017)
 7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. (b337/18.07.2017)
 8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic.  (b341/26.07.2017)
 9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea. (b385/01.09.2017)
 10. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 199 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal. (b400/05.09.2017)
 11. Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. (b424/14.09.2017)
 12. Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. (b426/14.09.2017)
 13. Propunerea legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară. (b427/14.09.2017)
4 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru completarea art.111 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. (b317/29.06.2017)
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative. (b307/29.06.2017)
 3. Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. (b419/13.09.2017)
5 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a unei iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. (L384/10.10.2017) – prioritate legislativă a Guvernului                                                             
6 Fişier Solicitarea Comisiei pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului de a-și desfășura lucrările împreună cu Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare în zilele de marți ale lunii noiembrie 2017, (începând cu ora 9,00), în același timp cu plenul Senatului.
 

II.    INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L161/12.06.2017 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. prioritate legislativă a Guvernului  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
29.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
   Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară

 
Adoptat
2 L57/27.03.2017 Legea pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele româneşti.  – reexaminare/16.06.2017 (la solicitarea Preşedintelui României)  – prioritate legislativă a Guvernului  – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală  
  Raport de admitere (a legii) cu un amendament admis (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L388/10.10.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar.
(termen de adoptare tacită: 28.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L389/10.10.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe.
(termen de adoptare tacită: 28.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
5 L383/03.10.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptat de Camera Deputaţilor                                                            
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
6 L386/10.10.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.
(termen de adoptare tacită: 28.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia pentru mediu
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
7 L280/04.09.2017 Propunerea legislativă privind funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
8 L335/04.09.2017 Propunerea legislativă privind anularea unor obligaţii fiscale.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
9 L68/10.04.2017 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. – reexaminare/20.09.2017 (la solicitarea Preşedintelui României) adoptată de Camera Deputaților – prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
(sub rezerva depunerii raportului)
 
10 L322/04.09.2017 Propunerea legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al Municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie “Construire Spital Clinic de Urgenţă” în Municipiul Braşov.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare
   Raport suplimentar de admitere
Caracterul legii: organică
 
11 L377/03.10.2017 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant. procedură de urgență                                     
 (termen de adoptare tacită: 27.12.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
12 L281/04.09.2017 Propunerea legislativă privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
13 L358/12.09.2017 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
(termen de adoptare tacită: 05.12.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
14 L378/03.10.2017 Proiectul de lege pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate.
(termen de adoptare tacită: 27.12.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
15 L295/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 6 din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
   Comisia pentru mediu
   Comisia pentru transporturi şi energie       
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
16 L307/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 30 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
17 L272/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 131 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. 
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
18 L316/04.09.2017 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 45 din Legea minelor    nr. 85/2003.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
19 L283/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
20 L342/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
21 L286/04.09.2017 Propunerea legislativă privind câinii salvamontişti.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                   
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
22 L350/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
23 L314/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
24 L311/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 704 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
25 L341/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii.   
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
26 L332/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. – procedură de urgență
 (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
27 L337/04.09.2017 Propunerea legislativă privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată.
  (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
28 L313/04.09.2017 Propunerea legislativă privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice.
  (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
Comisia economică, industrii şi servicii
Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
29 L276/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.
 (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
30 L273/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
31 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.
 (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 
32 L279/04.09.2017 Propunerea legislativă privind modificarea Art. 2, alin. (1), Art. 3 din Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art. 2, alin. (1) şi Art. 5, alin. (3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ. 
(termen de adoptare tacită:
27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
33 L333/04.09.2017 Propunerea legislativă privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor.
 (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
34 L343/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 84 lit. c) din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
35 L344/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
36 L284/04.09.2017 Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991.
  (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări             
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
37 L331/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.
 (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
38 L348/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
 (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
39 L43/13.03.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                                                   
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
40 L469/05.09.2016 Propunerea legislativă   pentru modificarea alin. (4) al art. 5 din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale republicată. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
41 L309/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
42 L373/25.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale   nr. 215/2001. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                                             
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 
43 L334/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată prin Legea nr. 564/2001.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
44 L354/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului   nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
45 L296/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de autor.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media       
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
46 L361/12.09.2017 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului. – respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru cultură și media
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
47 L467/05.09.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148 din 26 iulie 2000, privind publicitatea precum şi a Legii nr. 504/2002 a audiovizualului. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
48 L292/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru susţinerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri.
 (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială            
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
49 L291/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 8 din Decretul-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială            
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
50 L299/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr. 2 şi modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
51 L303/04.09.2017 Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie.
 (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
52 L305/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea  nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
  (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
53 L317/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău.
 (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
54 L321/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
  (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
55 L155/02.04.2012 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 264 din Legea educaţiei naţionale  nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică 
 
56 L367/18.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
57 L400/27.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educaţia naţională. - respinsă de Camera Deputaţilor                                                                                              
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Go to top