Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 14 noiembrie 2017

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE
09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

  1. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  20 - 25 noiembrie 2017.
 

2 Alocuțiune pentru marcarea Zilei patrimoniului mondial UNESCO, la solicitarea Comisiei permanente comune a Senatului și Camerei Deputaților pentru relația cu UNESCO.
 

3 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 94/2017 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă.     

Fişier Proiect H prorog termen C mediu.pdf

II.   INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L387/10.10.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010.
(termen de adoptare tacită: 28.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
2 L443/06.11.2017 Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)

Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală                       
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
3 L444/06.11.2017 Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală                       
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
4 L377/03.10.2017 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant. procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 27.12.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
   Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

5 L281/04.09.2017 Propunerea legislativă privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi

Adoptat
6 L346/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere ( + amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

7 L276/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

8 L273/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

9 L277/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 

10 L279/04.09.2017 Propunerea legislativă privind modificarea Art. 2, alin. (1), Art. 3 din Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art. 2, alin. (1) şi Art. 5, alin. (3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

11 L325/04.09.2017 Propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în proprietatea asociaţiilor angajaţilor din centrele de perfecţionare profesională agricolă.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

12 L278/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

13 L284/04.09.2017 Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări              
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

14 L331/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

15 L293/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări              
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

16 L583/31.10.2016 Propunerea legislativă pentru completarea art. 24 din Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1122/2004. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

17 L385/10.10.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.
(termen de adoptare tacită: 28.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
18 L358/12.09.2017 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
(termen de adoptare tacită: 05.12.2017)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
19 L378/03.10.2017 Proiectul de lege pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate.
(termen de adoptare tacită: 27.12.2017)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
20 L287/04.09.2017 Propunerea legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş "AUTOSTRADA UNIRII".
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie                    
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

21 L295/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 6 din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Comisia pentru transporturi şi energie       
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

22 L307/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 30 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

23 L272/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 131 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

24 L316/04.09.2017 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 45 din Legea minelor  nr. 85/2003.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

25 L283/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

26 L342/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

27 L286/04.09.2017 Propunerea legislativă privind câinii salvamontişti.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                    
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

28 L350/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

29 L314/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

30 L329/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

31 L311/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 704 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

32 L341/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

33 L332/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

34 L337/04.09.2017 Propunerea legislativă privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

35 L313/04.09.2017 Propunerea legislativă privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

36 L333/04.09.2017 Propunerea legislativă privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

37 L343/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 84 lit. c) din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

38 L344/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

39 L312/04.09.2017 Propunerea legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naţionale.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

40 L348/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

41 L264/04.09.2017 Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944 - 1962 (Ziua Partizanilor Anticomunişti).
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

42 L43/13.03.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

43 L469/05.09.2016 Propunerea legislativă   pentru modificarea alin. (4) al art. 5 din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale republicată. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

44 L309/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

45 L373/25.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale  nr. 215/2001. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

46 L334/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată prin Legea nr. 564/2001.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

47 L354/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului   nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

48 L296/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de autor.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media       
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

49 L361/12.09.2017 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură și media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

50 L467/05.09.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148 din 26 iulie 2000, privind publicitatea precum şi a Legii nr. 504/2002 a audiovizualului. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

51 L292/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru susţinerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială            
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

52 L291/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 8 din Decretul-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială            
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

53 L299/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr. 2 şi modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

54 L303/04.09.2017 Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

55 L305/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea  nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

56 L317/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

57 L321/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

58 L155/02.04.2012 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 264 din Legea educaţiei naţionale  nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

59 L367/18.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

60 L400/27.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educaţia naţională. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Go to top