Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 11 decembrie 2017

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
- Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) 
17:00 18:00
Pauză

18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI (transmisie radio) 18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018. (b630/07.12.2017)
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 32 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale. (b465/04.10.2017)
  3. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. (b523/25.10.2017)


2 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unor iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă - LEGEA ACADEMIEI ROMÂNE. (L427/06.11.2017)
  2. Propunerea legislativă de modificare a Legii concurenţei nr. 21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare. (b481/11.10.2017)


II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L525/11.12.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018.
(termen de adoptare tacită: 03.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
2 L96/02.05.2017 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.  – reexaminare/21.11.2017 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 612/03.10.2017) – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
  Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
  Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
3 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. - adoptat de Camera Deputaţilor -  prioritate legislativă a Guvernului                                                
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
   Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică

 

Adoptat
4 L474/20.11.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale.
(termen de adoptare tacită: 13.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
5 L165/12.06.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. -  adoptată de Camera Deputaţilor – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Comisia economică, industrii şi servicii
  Comisia pentru transporturi şi energie
  Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
6 L421/06.11.2017 Propunerea  legislativă privind marcarea calităţii produselor.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
7 L407/30.10.2017 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:21.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
8 L475/20.11.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 14.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

9 L434/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

10 L433/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii*).
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

11 L418/06.11.2017 Propunerea legislativă privind înseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii. 
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

12 L426/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr. 1 la Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

13 L461/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 07.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                       
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

14 L423/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

15 L456/13.11.2017 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 07.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

16 L413/30.10.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.
(termen de adoptare tacită: 21.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

17 L420/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită:28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

18 L432/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

19 L424/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 şi modificarea art. 460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

20 L472/20.11.2017 Proiectul de lege privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti.
(termen de adoptare tacită: 14.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

21 L450/13.11.2017 Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

22 L405/23.10.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92 din        18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică 
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L445/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală                       
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
2 L415/06.11.2017 Proiectul de lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

3 L429/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top