Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 13 decembrie 2017

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE

09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

 1. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  18 - 23 decembrie 2017.
 

2 Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne - COM (2017) 571 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de  abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului - COM (2017) 637 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre - COM (2017) 569 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre la Propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului ( UE) nr. 904/2010 în ceea ce priveşte persoana impozabilă atestată - COM (2017) 567 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic - COM (2017) 538 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană - COM (2017) 495 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană - COM (2017) 565 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenţia UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 şi privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor („Actul privind securitatea cibernetică”) - COM (2017) 477  final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier PH - subsidiaritate_4.pdf
3 Proiecte de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Rezilienţă, prevenire şi apărare: construirea unei securităţi cibernetice puternice pentru UE - JOIN (2017) 450 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
 1. Proiect de hotărâre la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii - COM (2017) 376 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier PH consultare_1.PDF

II.    INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L542/11.12.2017 Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 03.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 Raport de admitere cu amendamente admise (+  amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

 

Adoptat
2 L475/20.11.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 14.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
3 L434/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

4 L433/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii*).
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

5 L515/04.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
(termen de adoptare tacită: 27.03.2017)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi
 

Adoptat
6 L418/06.11.2017 Propunerea legislativă privind înseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

Respins
7 L426/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr. 1 la Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
8 L461/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 07.03.2018)                                             
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                       
  Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

9 L423/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Comisia economică, industrii şi servicii
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
10 L456/13.11.2017 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 07.03.2018)                                                                    
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

11 L413/30.10.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.
(termen de adoptare tacită: 21.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

12 L420/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită:28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

13 L432/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

14 L424/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 şi modificarea art. 460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

15 L472/20.11.2017 Proiectul de lege privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti.
(termen de adoptare tacită: 14.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

16 L450/13.11.2017 Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

17 L405/23.10.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

18 L431/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

19 L76/18.04.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.  – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

20 L425/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită:28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

21 L412/30.10.2017 Propunerea legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat. – respinsă   de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

22 L419/06.11.2017 Propunerea legislativă privind exploatarea si comercializarea masei lemnoase.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

23 L460/13.11.2017 Propunerea legislativă privind protejarea agriculturii şi zootehniei în România.
(termen de adoptare tacită: 07.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

24 L428/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

25 L457/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art. 18 al Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 07.03.2018)

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

26 L464/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.
(termen de adoptare tacită: 07.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

27 L183/19.06.2017 Propunerea legislativă privind trecerea oraşului Căzăneşti la rangul de comună şi pentru abrogarea Legii nr. 134/2004 privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

28 L373/25.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale  nr. 215/2001. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 

29 L43/13.03.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

30 L469/05.09.2016 Propunerea legislativă   pentru modificarea alin. (4) al art. 5 din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale republicată. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

31 L558/04.11.2013 Propunerea legislativă pentru punerea în aplicare a prevederilor art.9 Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

32 L361/12.09.2017 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură și media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

33 L467/05.09.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148 din 26 iulie 2000, privind publicitatea precum şi a Legii nr. 504/2002 a audiovizualului. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

34 L411/30.10.2017 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – respinsă de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

35 L155/02.04.2012 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 264 din Legea educaţiei naţionale  nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică 
 

36 L367/18.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

37 L400/27.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educaţia naţională. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

38 L452/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale  nr. 1/2011. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Go to top