Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 18 decembrie 2017


Descriere De la Pana la Etaj Sala
 - Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic)
18:00 20:00


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România". (b478/11.10.2017)
2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de 12 decembrie 2017, a unei iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare. (L402/23.10.2017)   
3 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
1.    Proiect de hotărâre la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) – COM (2017) 537 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
4 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
1.    Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European - Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile transfrontaliere ale UE - COM (2017) 534 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L392/10.10.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor.
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
2 L405/23.10.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
3 L543/11.12.2017 Propunerea legislativă privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în primul război mondial. 
(termen de adoptare tacită: 29.03.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L546/14.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
Adoptat
5 L544/11.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.– adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
Adoptat
6 L545/11.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
  sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei
(sub rezerva depunerii raportului)
 
7 L413/30.10.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.
(termen de adoptare tacită: 19.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
8 L420/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
9 L424/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 şi modificarea art. 460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
10 L432/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
11 L512/04.12.2017 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 22.03.2017)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere  
Caracterul legii: ordinară
 
12 L428/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
13 L457/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art. 18 al Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 05.03.2018)                                                           

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
14 L464/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2018)                                                                   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului                        
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
15 L450/13.11.2017 Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
16 L472/20.11.2017 Proiectul de lege privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti.
(termen de adoptare tacită: 12.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
17 L419/06.11.2017 Propunerea legislativă privind exploatarea si comercializarea masei lemnoase.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
18 L425/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Comisia pentru transporturi şi energie
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
19 L471/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2018)                                                                   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
20 L470/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2018)                                                   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
21 L462/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2018)         
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                        
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
22 L456/13.11.2017 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2018)                                                                    
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
23 L431/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
24 L76/18.04.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.  – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
25 L469/05.09.2016 Propunerea legislativă   pentru modificarea alin. (4) al art. 5 din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale republicată. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
26 L43/13.03.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
27 L558/04.11.2013 Propunerea legislativă pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 9 Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr. 282/2007.– adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                        Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
28 L361/12.09.2017 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură și media
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
29 L467/05.09.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148 din 26 iulie 2000, privind publicitatea precum şi a Legii nr. 504/2002 a audiovizualului. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
30 L155/02.04.2012 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
31 L367/18.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
32 L400/27.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educaţia naţională. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
33 L452/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
34 L411/30.10.2017 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – respinsă de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
35 L183/19.06.2017 Propunerea legislativă privind trecerea oraşului Căzăneşti la rangul de comună şi pentru abrogarea Legii nr. 134/2004 privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
36 L373/25.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
37 L412/30.10.2017 Propunerea legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat. – respinsă   de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L434/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
2 L433/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii*).
(termen de adoptare tacită: 26.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
3 L461/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2018)                                             
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                       
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
Go to top