Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 20 decembrie 2017


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic)
10:00 13:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic)
14:30


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L547/14.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

 
Adoptat
2 L548/14.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

 
3 L424/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 şi modificarea art. 460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
4 L432/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
5 L512/04.12.2017 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 22.03.2017)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere  
Caracterul legii: ordinară
 
6 L428/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
7 L457/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art. 18 al Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 05.03.2018)                                                           

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
8 L464/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2018)                                                                   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului                        
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
9 L450/13.11.2017 Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
10 L472/20.11.2017 Proiectul de lege privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti.
(termen de adoptare tacită: 12.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
11 L419/06.11.2017 Propunerea legislativă privind exploatarea si comercializarea masei lemnoase.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
12 L425/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Comisia pentru transporturi şi energie
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
13 L471/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2018)                                                                   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
14 L470/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2018)                                                   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
15 L462/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2018)         
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                        
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
16 L456/13.11.2017 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2018)                                                                    
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
17 L431/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
18 L76/18.04.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.  – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
19 L469/05.09.2016 Propunerea legislativă   pentru modificarea alin. (4) al art. 5 din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale republicată. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
20 L43/13.03.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
21 L558/04.11.2013 Propunerea legislativă pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 9 Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr. 282/2007.– adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                        Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
22 L361/12.09.2017 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură și media
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
23 L467/05.09.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148 din 26 iulie 2000, privind publicitatea precum şi a Legii nr. 504/2002 a audiovizualului. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
24 L155/02.04.2012 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
25 L367/18.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
26 L400/27.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educaţia naţională. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
27 L452/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
28 L411/30.10.2017 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – respinsă de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
29 L183/19.06.2017 Propunerea legislativă privind trecerea oraşului Căzăneşti la rangul de comună şi pentru abrogarea Legii nr. 134/2004 privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
30 L373/25.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
31 L412/30.10.2017 Propunerea legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat. – respinsă   de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

III.    Vot final

Go to top