Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 05 februarie 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
16:00 18:00
Pauză 18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI 18:15 19:45


I.     Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 
1.     Proiectul de lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi. (b1/12.01.2018)  
2.    Proiectul de lege -  Legea manualului şcolar.  (b673/19.12.2017  
3.     Propunerea legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare.  (b495/17.10.2017)
4.     Propunerea legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol.     (b496/17.10.2017)
5.     Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal.  (b497/17.10.2017)
6.     Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale.  (b500/17.10.2017)
7.     Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii. (b501/17.10.2017)
8.     Propunerea legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare. (b505/18.10.2017)
9.     Propunerea legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu. (b511/18.10.2017)
10.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat şi confesional. (b515/24.10.2017)
11.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice. (b518/24.10.2017)
12.   Propunerea legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (b533/31.10.2017)
13.   Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. (b535/31.10.2017)
14.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. (b536/01.11.2017)
15.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. (b543/07.11.2017)
16.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" (b545/07.11.2017)
17.   Propunerea legislativă pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. (b546/07.11.2017)
18.   Propunerea legislativă pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii comerciale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (b560/13.11.2017)
19.   Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (b561/14.11.2017)
20.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă. (b562/14.11.2017)
21.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. (b565/14.11.2017)
22.   Propunerea legislativă pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească şi Brună. (b582/22.11.2017)
23.  Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor. (b583/22.11.2017)
24.  Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare lapte în zona montană. (b584/22.11.2017)
25.  Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană. (b585/22.11.2017)
26.   Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană. (b586/22.11.2017)
27.   Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană. (b587/22.11.2017)
28.   Propunerea legislativă pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană. (b588/22.11.2017)
29.  Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane. (b589/22.11.2017)
30.  Propunerea legislativă privind Legea muntelui. (b590/22.11.2017)
31.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. (b601/27.11.2017)
32.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale. (b603/28.11.2017)
33.   Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc. (b699/21.12.2017) – adoptată de Camera Deputaților
 
2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de 20 decembrie 2017, a unei iniţiative legislative.
1.     Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua independenţei naţionale". (L269/04.09.2017)     
                                                     
3 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
1.     Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a  Deciziei 1313/2013/UE privind un mecanism de protecţie civilă a Uniunii Europene - COM (2017) 772  final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L524/11.12.2017 Proiectul de lege pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.  -  prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 02.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L431/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
(termen de adoptare tacită: 27.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L331/07.06.2016 Legea pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.  - reexaminare/03.04.2017 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
4 L472/20.11.2017 Proiectul de lege privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti.
(termen de adoptare tacită: 13.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
5 L450/13.11.2017 Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
6 L419/06.11.2017 Propunerea legislativă privind exploatarea si comercializarea masei lemnoase.
(termen de adoptare tacită: 27.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
7 L425/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 27.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Comisia pentru transporturi şi energie
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
8 L412/30.10.2017 Propunerea legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat. – respinsă   de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
9 L456/13.11.2017 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 06.03.2018)                                                                    
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
10 L462/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
(termen de adoptare tacită: 06.03.2018)         
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                       
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
11 L471/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 13 alin. (1) din Legea  nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 06.03.2018)                                                                   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
12 L470/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 06.03.2018)                                                   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
13 L466/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
(termen de adoptare tacită: 06.03.2018)                                             
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de respingere  
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
14 L468/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
(termen de adoptare tacită: 06.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
15 L469/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
(termen de adoptare tacită: 06.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
16 L467/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
(termen de adoptare tacită: 06.03.2018)          
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
17 L446/13.11.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996. -  prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită:
06.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
(sub rezerva depunerii raportului)
 

III.    Vot final

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top