Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 20 martie 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE 09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  26 - 31 martie 2018.
 
2 Fişier Proiecte de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
1.     Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un cadru de monitorizare pentru economia circulară - COM (2018) 29 final 
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
2.     Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Acțiuni ale UE în vederea îmbunătățirii conformării cu legislația de mediu și a guvernanței de mediu - COM (2018) 10 final 
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
3.     Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - COM (2018) 28 final 
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
4.     Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Spre o utilizare cât mai largă a combustibililor alternativi - un plan de acțiune privind infrastructura pentru combustibili alternativi, conform articolului 10 alineat (6) din Directiva 2014/94/UE, inclusiv evaluarea cadrelor naționale de politică conform articolului 10 alineat (2) din Directiva 2014/94/UE - COM (2017) 652 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 

II. INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L540/11.12.2017 Propunerea legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
2 L493/05.09.2016 Legea privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, Judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii și Identității Naționale.  – reexaminare/19.12.2017 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 777/28.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
   Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
3 L47/05.02.2018 Propunerea legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
4 L516/04.12.2017 Propunerea legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanţia statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de către Consiliul Judeţean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanţarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava".
(termen de adoptare tacită: 26.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere  
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
5 L148/26.02.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
(termen de adoptare tacită: 17.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
6 L143/26.02.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2018 pentru modificarea Legii nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal.
(termen de adoptare tacită: 18.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
7 L388/10.10.2017 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar.  - reexaminare/26.02.2018 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
   Raport de admitere (a legii) cu un amendament admis (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
8 L46/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 1 lit. ad) şi a art. 42 lit. o) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
9 L91/05.02.2018 Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
10 L50/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat şi confesional. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de admitere cu amendamente admise ( + amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
11 L42/05.02.2018 Propunerea legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
12 L48/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
13 L123/19.02.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.
(termen de adoptare tacită: 10.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
14 L537/11.12.2017 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
15 L479/20.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
(termen de adoptare tacită: 10.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
   Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport suplimentar de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
16 L539/11.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 32 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
17 L538/11.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea punctului 10 din Anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
18 L557/18.12.2017 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România". – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
12.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia  pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
19 L64/05.02.2018 Propunerea legislativă privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al municipiului Sibiu şi în administrarea Consiliului Local Sibiu.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
20 L54/05.02.2018 Propunerea legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
21 L121/19.02.2018 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 09.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru egalitatea de şanse
                      Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
22 L561/18.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 12.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                      Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
23 L57/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 178 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
24 L72/05.02.2018 Propunerea legislativă privind completarea articolului 16 din Legea nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
25 L558/18.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată.
(termen de adoptare tacită: 12.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia  juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere 
Caracterul legii: organică
 
26 L51/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
27 L66/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                      Comisia economică, industrii şi servicii
                      Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
28 L49/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 134 din Legea 31/1990 privind Societăţile Comerciale.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
29 L73/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii comerciale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                      Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
30 L78/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
31 L98/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
32 L43/05.02.2018 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 62/2011 privind dialogul social.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
33 L77/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
34 L100/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art. 7, alin. (1), din Cap. II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
35 L102/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
36 L36/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de respingere 
Caracterul legii: ordinară
 
37 L37/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
38 L53/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 a Codului fiscal.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
39 L111/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. b) a art. 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 02.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
40 L67/05.02.2018 Propunerea legislativă privind alăptarea în spaţii publice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                      Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
41 L118/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
(termen de adoptare tacită: 02.05.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
42 L33/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 4 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
43 L34/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
44 L58/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. e) alin. (1), art. 114 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
45 L60/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
46 L82/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
47 L85/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea unor dispoziţii din Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
48 L86/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea dispoziţiilor art. 97 din Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
49 L103/05.02.2018 Propunerea legislativă privind modificarea alin. (2) al art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
50 L45/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
51 L450/13.11.2017 Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                      Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
52 L39/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 97 din 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români republicată.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
53 L40/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 36 al Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
54 L35/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
55 L44/05.02.2018 Propunerea legislativă privind completarea art. 5 al Ordonanţei de Guvern nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
56 L55/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
57 L61/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
58 L110/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene.
(termen de adoptare tacită: 02.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                      Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
59 L361/12.09.2017 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură și media
                      Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
60 L25/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
61 L191/27.12.2017 Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Go to top