Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 26 martie 2018

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,30
16:00 18:00
Pauză 18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI (transmisie radio) 18:15 19:45


I. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
1.     Propunerea legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC  (Regulamentul general privind protecţia datelor). (b94/14.03.2018)
2.     Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. (L545/2017) – (reexaminare/20.03.2018) - adoptată de Camera Deputaţilor
3.     Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.  (L547/2017) – (reexaminare/20.03.2018) - adoptată de Camera Deputaţilor
4.     Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. (L548/2017) – (reexaminare/20.03.2018) - adoptată de Camera Deputaţilor

2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 19, 20 și 22 martie 2018, a unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale. (L10/05.02.2018)
  2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codului de procedură penală, precum şi altor acte normative. (L498/27.11.2017)
  3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice. (L14/05.02.2018)
  4. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (L23/05.02.2018)


II. Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L435/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si a Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară

Adoptat
2 L96/02.05.2017 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. – reexaminare/15.03.2018 (la solicitarea Preşedintelui României) – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
                      Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                      Raport de admitere (a legii) (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
3 L545/11.12.2017 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.- reexaminare/20.03.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 45/30.01.2018) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei
   Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

 

Adoptat
4 L547/14.12.2017 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.  - reexaminare/20.03.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 33/23.01.2018) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei
   Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
 

 

Adoptat
5 L548/14.12.2017 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. - reexaminare/20.03.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 61/13.02.2018) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei
   Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

 

Adoptat
6 L520/04.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României.
(termen de adoptare tacită: 26.03.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere    
Caracterul legii: ordinară
 

7 L200/26.06.2017 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. - reexaminare/22.01.2018 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

8 L450/13.11.2017 Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                      Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

9 L558/18.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată.
(termen de adoptare tacită: 12.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia  juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere 
Caracterul legii: organică
 

10 L145/26.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                      Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

11 L45/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

12 L146/26.02.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. – adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

13 L538/11.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea punctului 10 din Anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

14 L539/11.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 32 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

15 L557/18.12.2017 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România".  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
12.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia  pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

16 L64/05.02.2018 Propunerea legislativă privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al municipiului Sibiu şi în administrarea Consiliului Local Sibiu.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

17 L54/05.02.2018 Propunerea legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

18 L556/18.12.2017 Propunerea legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii nr. 416 din 18 iulie 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 12.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia  pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

19 L75/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

20 L561/18.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 12.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

21 L57/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 178 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

22 L72/05.02.2018 Propunerea legislativă privind completarea articolului 16 din Legea nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

III. Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L540/11.12.2017 Propunerea legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
2 L47/05.02.2018 Propunerea legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
3 L46/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 1 lit. ad) şi a art. 42 lit. o) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                      Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat

IV. ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top