Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 03 aprilie 2018


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
16:00 18:00
Pauză 18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI 18:15 19:45


I. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
1.     Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. (b102/20.03.2018)
2.     Propunerea legislativă privind întreţinerea animalelor de serviciu scoase din funcţiune şi care au aparţinut instituţiilor şi structurilor publice din România. (b103/20.03.2018)
 
2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de  26  martie 2018, a unei iniţiative legislative.
  1.  Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. (L520/04.12.2017)
3 Aprobarea solicitării de retragere din procesul legislativ a unor iniţiative legislative.
1.     Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei  de Urgenţă nr.82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. (L109/12.02.2018)
2.     Propunerea legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţia datelor). (L173/26.03.2018)
 
4 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a unei iniţiative legislative.
1.     Propunerea legislativă pentru modificarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007. (L560/18.12.2017
                                                                                          
5 Solicitarea Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital de a-și desfășura lucrările miercuri, 4 aprilie 2018, ora 9,00, în același timp cu plenul Senatului.
 
6 Numirea Secretarului general al Senatului.

II. Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L368/18.09.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. – adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu un amendament admis (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
2 L125/19.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului nr. 258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Respins
3 L157/12.03.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L69/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                      Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
5 L68/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
6 L70/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
7 L116/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 18 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 03.05.2018)

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport suplimentar de admitere
Caracterul legii: ordinară   
 
Adoptat
8 L43/05.02.2018 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 62/2011 privind dialogul social.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
9 L77/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
10 L100/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art. 7, alin. (1), din Cap. II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
11 L102/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
12 L34/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
13 L58/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. e) alin. (1), art. 114 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
14 L78/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
15 L61/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
16 L98/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
17 L73/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii comerciale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                      Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
18 L49/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 134 din Legea 31/1990 privind Societăţile Comerciale.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
19 L59/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
20 L82/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
21 L85/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea unor dispoziţii din Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
22 L86/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea dispoziţiilor art. 97 din Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
23 L103/05.02.2018 Propunerea legislativă privind modificarea alin. (2) al art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

III. Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L558/18.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată.
(termen de adoptare tacită: 16.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia  juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                      Raport de respingere 
Caracterul legii: organică
 
Respins
2 L145/26.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                      Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
3 L64/05.02.2018 Propunerea legislativă privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al municipiului Sibiu şi în administrarea Consiliului Local Sibiu.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
4 L54/05.02.2018 Propunerea legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                      Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
5 L556/18.12.2017 Propunerea legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii nr. 416 din 18 iulie 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 16.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia  pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
6 L75/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă.
(termen de adoptare tacită: 25.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat

IV. ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top